رسیدن به آسمایی :08.07.2008؛ تاریخ نشر در آسمایی :08.07.2008
 

تقاضای رسیده گی به دوسیهء پرویز کامبخش

امروز صدها تن از نویسنده گان و روزنامه نگاران آزاد افغانستان در بیشتر از 18 ولایت کشور با امضای اعلامیه یی خواهان رسیده گی فوری به قضیه ی سید پرویز کامبخش ژورنالیست زندانی افغان شدند. این نویسنده گان و روزنامه نگاران بعد از امضای اعلامیه در ولایات،  آن را به والیان، جهت ارسال به قاضی القضات کشور تحویل دادند. همچنان در کابل  این اعلامیه را مستقیماً به ستره محکمه ی کشور سپردند.

گردهمایی نویسنده گان و روزنامه نگاران در ولایات، هرات، خوست، جلال آباد، بامیان و بلخ گسترده گی چشمگیری داشت که در این ولایات بیش از صدها تن اعلامیه را امضا کردند. همچنان در کابل و سایر ولایات نیز امضا و تسلیمی اعلامیه به مقامات دولتی در عین زمان صورت گرفت.

ولایاتی که نویسنده گان و روزنامه نگاران در امضای این اعلامیه اشتراک کردند عبارت اند از: فراه، هرات، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، بغلان، کندز، تالقان، بدخشان، بامیان؛ ارزگان، دایکندی، غزنی، جلال آباد، خوست، قندهارو کابل.

در تمام این ولایات اعلامیه در عین زمان امضا و تسلیم مقامات گردید. متن اعلامیه در تمام ولایات یکسان و خیلی کوتاه بود. :" ما خواهان تامین عدالت و رسیده گی فوری به دوسیه ی سید پرویز کامبخش هستیم" تقاضای روزنامه نگاران و نویسنده گان را تشکیل میداد. آنان همچنان در لابلای گفتگو های جداگانه خواستار رهایی عاجل و جلوگیری از به تعویق انداختن جریان محاکمه ی موصوف گردیدند.