01/11/2009

انا لله و انا اليه راجعون

اطلاعیه در مورد مراسم تدفین مرحوم دکتور نعمت الله پژواک

خانواده پژواک به اطلاع می رساند که مراسم تدفین مرحوم دکتور نعمت الله پژواک به روز پنجشنبه مورخ 5 نومبر  دایر می گردد.

زمان برگزاری مراسم تدفین: پنجشنبه مورخ 5 نومبر ساعت 10 قبل از ظهر

نشانی محل برگزاری مراسم تدفین: at South Kings Hwy Cemetery in Alexandria, Virginia, USA

 

انا لله و انا اليه راجعون

اطلاعیه در مورد مراسم  ترحیم مرحوم دکتور نعمت الله پژواک

خانواده پژواک به اطلاع می رساند که مراسم  فاتحه مرحوم دکتور نعمت الله پژواک به روز یک شنبه  مورخ 8  نومبر  دایر می گردد.

زمان برگزاری مراسم فاتحه: یکشنبه مورخ 8 نومبر از ساعت 14 الی 16

نشانی محل برگزاری مراسم فاتحه: Mustafa Center Mosque. 6844 Braddock Road, Annandale, VA, USA

 

 

نشانی برای تماس

تیلفون :  0017035822216

تیلفون :    0017033383840

ایمیل : fpazhwak@aol.com