یک پیاله چای تلخ
نجیب روشن : پرنده یی که میخواست با قفس پرواز کند.

B52: تابلیت ضد بارداری برای القاعده

تابلیت تقویه برای استعمار

گلوبلایزیشن در افغانستان : فوتبال بدون توپ

آزادی رسانه ها :

۱. اجازهء چیغ زدن در گوش کر

۲. کلیدی که در اصل کلی بند است






آذریون برادرم چند پرسش را نوشت و از من خواست تابه طنز پاسخ دهم ... اگر ممکن بود این بازی را ادامه میدهیم...زیر نام یک پیاله چای تلخ



آ : در پشت کارتن های تلویزیون دیده اید که بعض علامه ها است مثلا یک چتری که به معنی این است که این کارتن را در باران نمانید یا یک گیلاس که شکننده بودن را میرساند.اگر شما را در یک کارتن انتقال دهند چه علامه روی کارتن باشد؟



س. ح : علامهء دست زدن خطر دارد! همان جمجمه و چلیپا!



آ: قانون اساسی افغانستان؟



س.ح : مثل یک دکان بقالی است... در آن هم کچالوو گندنه است هم ساجق و اشپلاق.. هم کاغذ تشناب...هر کس فقط به یک قسمت آن نیاز دارد...همهء آن به همه تعلق ندارد...فقط به دکاندار تعلق دارد...



آ : کرزی ؟



س. ح : لفت ( آسانسور ) سیاست



آ: بن لادن ؟



س. ح : رمز عبور (پاسورد) ای میل رسمی بوش



آ: روشنفکر افغانستان؟



س. ح: کسی که میخواهد آسمانخراش بسازد اما ساختمان آن را از منزل آخری می آغازد.



آ: سگرت ؟



س. ح : آنچه هر لحظه به عملیات انتحاری دست میزند.







 چهارشنبه 1385/12/23ساعت 22:45

***

یک پیاله چای تلخ 2


پارلمان افغانستان:

حوضی که در آن آب باز بیشتر از آب است

PRT :

کاندوم نیرو های امریکا

مدرنیزم افغانی:

شوربا خوردن با پنجه ( چنگال )


مصوبهء مصالحهء ملی :

۱. ویزای شنگن جنایت

۲. صداخفه کن ماشیندار سیاست

۳.نکاحنامهء تجاوز دسته جمعی



قطع رابطهء حکمتیار با طالبان:

۱. قطع رابطهء خنجر با غلاف

۲. قطع رابطهء قاشق با پنجه

۳. یک قدم به عقب ...دو قدم به پیش

تلویزیون ملی بعد از نجیب روشن :

رادیوی عکس دار

حقوق بشر:

۱. یک نوع خوردنی که در مینیو است اما در آشپزخانه نه ( برعکس نیز ممکن است )

۲. نکتایی پنهان زیر ریش

 پنجشنبه 1386/01/02ساعت 2:50

***

یک پیاله چای تلخ 3


عدالت انتقالی : نرم افزار بدون سخت افزار

تحقیق : سالاد اندیشه های دیگران
محقق : تاکسی اندیشه

روزنامه : دکان لیلامی انترنت

کارشناس : نداف لاف

وکیل پارلمان : عکس فوری سیاسمتدار ( نیمرخ )

ناخن گیرک خیانت

سگرت لایتر قدرت

طالب : یک نوع جاروب امریکایی

سمیع حامد: باغ وحشی که در آن یک حیوان زنده گی میکند ( برعکس نیز ممکن است )

اخبار: داستانی که صد قهرمان دارد اما حادثه ندارد.

قهرمان : مجسمه یی که از سنگ قبر تراشیده شده است.

سنگ قبر: آخرین صفحهء زنده گینامه

زنده گینامه : بخش سانسور شدهء کتاب زنده گی

کتاب : قفس اندیشه

قفس : قبر هوادار

قانون: صابون جنایت

جنایت : نام خانواده گی سیاست

سیاست : آرایشگاه کثافت

حمله نیرو های بین المللی به خانهء سیاف : سگ دم خود را گاز گرفته است





 سه شنبه 1386/01/07ساعت 2:24

***

یک پیاله چای تلخ 4


پیوند امریکا و القاعده :

امریکا یک چتری را بلعیده بود...چتری در شکمش باز شده است...



دوشنبه 1386/01/13ساعت 15:40

***
یک پیاله چای تلخ 5


جبهه ملی افغانستان :

۱. سنجاق دانی جنایت

۲. پس لرزهء زلزلهء وحشت

۳. گرگسی که پیراهن طاووس را پوشیده است

۴. اژدها دندان مصنوعی گذاشته است

۵. چاقو هایی که فکر میکنند قاشق شده اند اما هنوز شمشیرند

جنگ علیه تروریزم :

ماهی گیری در اکواریوم

گروگانگیری طالبان :

اندلچوی ( الله کلنگ ) سیاسی با کرزی

دانشگاه :

قایق بی پارو

استاد دانشگاه :

پاروی بی قایق

یکشنبه 1386/01/26ساعت 10:6 

***

یک پیاله چای تلخ ۶


مذاکره با طالبان : خیز زدن از زیر قطار

روشنفکری در افغانستان : پیاده روی در اتوبان

سخنگو : ماشین تبدیل کاه به علف

حزب : قطاری بی سرنشین برای انتقال رهبر

رهبر:

۱.کسی که بر سر مردم کلاه میگذارد و بر میدارد.

۲. نکتایی حزب

۳. کلاهی که فکر میکند کله است

پیوند حزب و رهبر :

پیوند سر و پای هزار پا

سخنرانی داکتر سپنتا در بارهء اجمل نقشبندی :

قورت کردن اره ( دو جای آدم را پاره میکند ! )
 

یکشنبه 1386/01/26ساعت 10:6

***

یک پیاله چای تلخ 7


استیضاح وزیر خارجه :

۱. پایان کمیک یک فلم تراژیک

۲. نگاتیف عکس دسته جمعی روشنفکرانی که میخواهند دولتی شوند

دفاع کرزی از سپنتا : بوکس کردن با پوقانه

ملالی جویا : کسی که میخواهد با پنسلپاک مقالهء سیاسی بنویسد

اعلامیه های نهاد های حقوق بشر و جامعهء مدنی : کاغذ تشناب قدرت

وزیر فرهنگ افغانستان و سال مولوی : رفتن کور به سینما

لوی سارنوال افغانستان : چلپاسه یی که ادای دایناسور را در می آرد

ستراتیژی جبهه متحد ملی : راه رفتن با دُم

کثرت گرایی در افغانستان : یک چمچه و چل کاسه

برخورد ایران با مهاجران افغان : اخوت اسلامی !!!! ( به کسر همزه ...برگرفته از اخ )



 جمعه 1386/02/28ساعت 11:40

***