رسیدن به آسمایی: 25.10.2010 ؛ نشر در آسمایی: 29.10.2010

 

فوتوهای مراسم تدفین

   

 

ختم قران عظیم الشان به مناسبت روز چهل در آلمان

 

فوتوهای ارسالی پروین پژواک