نشر :  09.07.2013

 

 

حمید عبیدی

 

چند نکته در مورد زنده گینامه و شخصیت کاوه آهنگ

 

کاوه آهنگ در اول حمل سال ۱۳۴۷ خورشیدی (۲۱.۰۳.۱۹۶۸) در شهر کابل چشم به جهان کشود.

 

هنوز پنج ساله بود که شامل مکتب شد . او در چهارده ساله گی و در حالی که صنف نهم را به پایان رسانیده بود ، ناگزیر از مهاجرت گردید.

 

کاوه آهنگ از سال ۱۹۸۳ در آلمان اقامت دارد. در همین وطن مهاجرتی مکتب را به پایان رسانید و سپس در رشته ی جامعه شناسی تا درجه ی ماستری تحصیل کرد. او اکنون در بخش امور جوانان در شهرداری شهر محل اقامتش کار میکند.

 

کاوه آهنگ در خانواده یی به دنیا آمده  و بزرگ شده که سرنوشت آن با سیاست و فرهنگ گره خورده بود. پدرش آصف آهنگ و جدش میرزا مهدی خان ( سرمنشی شاه امان الله خان) هر دو از شخصیت های نامدار جنبش های مشروطه خواهی افغانستان اند . مادرش بانو پروین شامل آهنگ ( خواهر میر علی احمد شامل یکی دیگر از شخصیت های مشروطه خواه)، نیز بانویی است تحصیلکرده که پیش از مهاجرت به کانادا استاد پوهنتون کابل بود.

 

کاوه آهنگ گرچی با انتخاب تخلص شفق خواسته است به حیث شخصیت مستقل شناخته شود و نه این که  به حیث فرزند و یا نوه ی پدر و جد نامدارش مورد توجه قرار گیرد ، و اما خواهی نه خواهی سرنوشت این مشروطه خواهان و محیط سیاسی و فرهنگی خانواده گی بر شکلگیری شخصیت و سمتگیری افکارش اثرات خود را داشته است. همین است که وقتی او در چهارده ساله گی یکه و تنها به آلمان میآید و در لیلیه ی جوانان مقیم میشود، نه تنها به استفاده ی انحرافی از آزادی کشانیده نه میشود، بل روی استفاده از امکانات برای مشغولیت ها و تفریحات مجاز برای جوانان  آلمانی هم خط میکشد  و اوقات فارغ از درس را بیشتر به کتابخوانی اختصاص میدهد و در این میان مثلن دیوان شاعران کلاسیک دری را میخواند.   

 

و اما؛ کاوه آهنگ ، وقتی در مورد تاریخ و مسایل جامعه ی افغانی مینویسد، بدون آن که سرنوشت دشوار پدرکلان، پدر و سایر نزدیکان خانواده اش را فراموش کند، به حیث یک روشنفکر و جامعه شناس بر میتودهای علمی اتکا میورزد، نه این که تصویر استقطابی سیاه و سپید از مسایل ، حوادث و جریانات تاریخی و اجتماعی ارایه کند. گپی با خوانند که به حیث پیشگفتار در گزینه ی شعری جزایر کوچک الفبا آمده، نمونه یی است از چنین برخورد روشمندانه.

 

کاوه آهنگ آدم خودسانسور گر نیست . او  در صحبت ، تبادل نظر و مباحثه ،  نه از دایره ی ادب پا بیرون مینهد و نه هم آدم تعارفات بیجا است.
 

کاوه آهنگ نخستین آزمون های سرایش شعر را در سیزده ساله گی آغاز کرد. "جزایر کوچک الفبا"  نخستین گزینه ی شعریش است که اقبال چاپ و نشر مییابد.

***

ورود به صفحه ی ویژه ی کاوه آهنگ در آسمایی