نشر در آسمایی :  09.07.2013

کاوه شفق آهنگ


زنده های مردهدیدی، نگفتمت که مرو، یار مرده است

دیگر امید لحظه ی دیدار مرده است‎ ‎

دیدی، نگفتمت که مرو، کشته می شوی

هر کس برون در به سر دار مرده است

هر شب صدای خنده ی الماسک است و گرگ

هر شب کسی به گوشه ی دیوار مرده است‎ ‎

آن کس که شب شرافت خود را حراج کرد

در روزنامه گفت که ایثار مرده است

دیدی که شعر هم به گدایی نشسته است

در بیرو بارِ کوچه ی تکرار مرده است‎ ‎

بنگر که سالهاست دل من نمی تپد

بیچاره گک به سینه ی من خوار مرده است‎ ‎

از زنده های مرده صدایی نمی رسد‏

آن مرده زنده است که سرشار مرده است


‏01.‏ ‏10.‏ ‏2012‏
 

 

---

* برگرفته از مجموعه ی شعری جزایر کوچک الفبا ، منتشره سال 2013

 

---

***

ورود به صفحه ی ویژه ی کاوه آهنگ در آسمایی