07-04-2019

فراخوان ناب

نباید اجازه داد تا نقش و جایگاه زنان در مذاکرات صلح تضعیف شود

فهرست ترکیب پیشنهادی هیات مذاکره کننده گان با طالبان که در رسانه‌ها منتشر شده نشان می‌دهد در آن برخلاف ترکیب قبلی هیات تعیین شده توسط حکومت، نقش محدودتری برای زنان در نظر گرفته شده است. در هیات تعیین شده توسط حکومت ۱۱ تن شامل بودند که سه تن از آنان زن بودند. در فهرست پیشنهادیی که باید توسط رهبری شورای عالی مصالحه تصویب گردد ، شمار اعضای هیات دو چند هیات قبلی است، و اما در آن تنها نام دو زن به چشم میخورد. در این فهرست نام خانم دکتور عالمه که از شمار فعالان سرشناس و راستین حقوق زنان است، حذف گردیده است.

ناب همه فعالان حقوق زنان و حقوق بشری، جامعه‌ی مدنی و روشن‌فکران و شخصیت‌های ترقیخواه را فرامیخواند تا برای تأمین حق مسلم زنان برای داشتن نقش موثر در مذاکرات صلح، دادخواهی نمایند. کاهش نقش زنان در مذاکرات صلح، نه تنها پذیرفتنی نیست، ‌بل نشانهٔ‌ هوشدار دهنده یی است که اگر در مقابل آن سکوت نماییم، میتواند نتایج و پیامدهای خطرناکی برای حقوق زنان و در مجموع حقوق بشری و مردمسالاری داشته باشد. به باور ما نه تنها دکتور عالمه باید در ترکیب این هیات شامل ساخته شود، بل حد اقل سی درصد ترکیب هیات به شمول معاون رییس هیات از میان زنان آگاه ،‌ دانشمند و با تجربه که در راه تأمین حقوق زنان مبارزه کرده باشند، انتخاب شوند.

+

برای درج پشتیبانی و یا نظر تان همین جا کلیک کنید

++
هشتک

#سهم_ونقش_زنان_در_مذاکرات_صلح