24.08.2017

پوهمنل داکتر زرغونه عبیدی

 

معاینۀ پردهٔ بکارت باید ممنوع شود

آمار دقیق در مورد معاینۀ پردهٔ بکارت در افغانستان وجود ندارد.  و اما آشکار است دختری که به اتهام نه داشتن پردهٔ بکارت  جهت معاینه نزد داکتر برده میشود، نام و سرنوشتش با خطرِ پیشداوری ها، اتهامات و حتا خطر قتل های ناموسی  روبه رو میگردد.

به حیث داکتر  ولادی و نسایی میتوانم بگویم که معاینۀ پردهٔ بکارت  از نظر طبی هیچگونه اساس منطقی  و تشخیصی ندارد؛ زیرا در موارد معینی  به دلیل موجودیت اشکال مختلف اناتومیک و دلایل طبی دیگر پرده هنگام مقاربت جنسی علایم خونریزی را نشان نمیدهد.  عدم بروز خونریزی به هیچوجه ثابت نمی سازد که عروس جوان قبل از ازدواج با شخص دیگری مقاربت جنسی داشته است.

به حیث یک زن و مدافع حقوق زنان میتوانم بگویم که معاینۀ پردهٔ بکارت یک عمل خلاف حیثیت و کرامت انسانی است.

از دید طبی، نقش و وظیفهٔ‌ پردهٔ هایمن (Hymen)  که در زبان عامیانه پردهٔ بکارت نامیده میشود ، ‌از بنیاد متفاوت از تصور عامیانه است. 

درسیستم بولی تناسلی زنانه مجرای خروجی ادرار در مجاورت نزدیک دهانه خروجی اعضای تناسلی زن(فرج) قرار دارد. گفته میشود که پرده نازک بکارت در جلوگیری از نفوذ میکروارگانیزمهای احتمالی از مجرای ادرار به اعضای تناسلی زن رول دارد، اماموجودیت پرده به دلیل اشکال مختلف نمیتواند بطور قاطع مانع دخول میکروارگانیزمها بداخل و بروز التهاب گردد.

 

این پارچه نازک اشکال مختلف اناتومیک دارد که عمده ترین آن ها  قرار ذیل است:

- شکل حلقوی با و یا بدون مقاومت یعنی با کشش و یا بدون کشش

- شکل هلالی با موقعیت در قسمت بالایی و یا پائینی مجرای تناسلی

-  شکل باریک و طولانی در وسط مجرای تناسلی و تقسیم کردن آن به دو مجرا

- شکل ضخیم در وسط و یا  اطراف مجرای تناسلی و تقسیم کردن آن به  سه مجرا

- شکل غربالی پرده

- شکل تقریباً بستۀ پرده  با یک سوراخ بسیار کوچک بیشتر در وسط مجرای تانسلی

اشکال مختلف این پرده  در هنگام مقاربت جنسی ،‌ عکس العمل های مختلف نشان میدهند. تعداد رشته های عصبی در  پردهٔ بکارت کم است. بروز و عدم بروز درد ، بروز و عدم بروز خونریزی در هنگام مقاربت مربوط به احوال و فضای حاضر روانی نزد داماد و عروس و شکل اناتومیک این پرده در وجود عروس است. در صورت آرامش جسمی و روانی عروس و داماد، پاره گی غشا میتواند بدون درد و بدون خونریزی صورت بگیرد. در مواردی به دلیل ناآشنایی و ناآگاهی هر دو جانب در مورد چه گونه گی یک مقاربت جنسی، عدم آگاهی از اناتومی تن همدیگر، ترس، تشویش و شرم از برهنه شدن  در برابر هم ،  میتواند  نزد آنان اضطراب را در حجلهٔ‌ شب زفاف ایجاد کند. این ناآرامی خاطر باعث تشنج نزد هر دو  طرف و به خصوص نزد عروس میشود. این تشنج در مجموع باعث بلند رفتن مقاومت عضلاتی در حوالی و در ناحیۀ تناسلی زن شده، مقاربت را با درد و خونریزی کم و یا زیاد همراه میکند. در مواردی شماری از انواع پردهٔ بکارت، به دلیل الاستیک بودن شان ( کشش زیاد بدون مقاومت ) و فضای مناسب در هنگام مقاربت جنسی، عکس العمل بدون پاره شدن و خونریزی را نشان میدهند. مواردی وجود دارند که تحریکات جنسی در یک همآغوشی عاشقانه، تشنج در ناحیۀ تناسلی زن را کاملاً رفع کرده، افراز مایع خاص در ناحیۀ جنسی ، نرم شدن بیشتر غشا و حوالی آن را باعث شده و مقاربت جنسی بدون درد و خونریزی صورت میگیرد. مواردی دیده شده است که  این غشا ابتدا در جریان ولادت و با خارج شدن سر طفل از کانال ولادی دچار پاره گی میشود. همچنان برخی انواع اناتومیک این غشا نیز  وجود دارند که به هنگام مقاربت جنسی، علایم خونریزی را نشان نمیدهد. گاهی هم کمخونی عمومی عروس، باعث کمخونی شدید این پرده شده، پاره شدن با  خونریزی بسیار کم و کمرنگ و یا بدون خونریزی را باعث میگردد. نزد شماری از بانوان اصلاً از بدو ولادت این پرده وجود ندارد.  اشکالی از این پرده نیز وجود دارد که کاملاً بسته بوده و مانع خارج شدن خونریزی ماهانه نزد دختران جوان میگردد. تجمع خون در عقب این پرده خطر حیاتی داشته و باید از طریق عملیات جراحی برطرف گردد.

با در نظرداشت توضیحات فوق دیده میشود که تعریف طبی هایمن و دلیل موجودیت آن یک موضوع سادۀ طبی بوده و اما دادن نام غشای بکارت و یا پردهٔ بکارت (بکر؛ تازه ؛ دست ناخورده ) به این  ساختمان بسیار نازک و کوچک اناتومی بدن زن در جوامع پسمانده یک مفهوم ارزشی عنعنه یی خطرناک را بخشیده، باعث پیشداوری های وحشتناک و بدبختی های فراوان گردیده است.

طوری که میدانیم  در اثر عدم آگاهی جامعه در مورد وجود اشکال مختلف پردهٔ‌ بکارت و واکنش های گوناگون این انواع ،‌ شماری از عروسان جوان و بیگناه  قربانی شده و از حجله زفاف به دوزخ اتهامات بی پایه ، ‌طعن و لعن و سرافگنده گی رانده شده اند. این ناآگاهی، برای عده یی شب زفاف را به کابوس مبدل ساخته است، از  شماری از این قربانیان آینده و از شمار دیگری زنده گی شان را گرفته است- چه از طریق قتل ناموسی و چه هم خودکشی از سر از دست دادن همه چیز.  خانواده عروس هم در چنین مواردی قربانی جهل می گردد. مصیب بزرگتر این که در چنین مواردی عروس حتا از سوی خانوادهٔ‌ خود هم با برخورد ظالمانه و اهانت آمیز مواجه میشود.  

البته عوامل دیگری نیز در مورد مسالهٔ وارد کردن اتهام نه داشتن بکارت نزد نوعروسان نیز میتوانند موجود باشند- از جمله  مثلأً ناتوانی و یا مشکل جنسی نزد داماد . همچنان این امکان وجود دارد تا پردهٔ بکارت در اثر عواملی غیر از مقاربت جنسی نیز صدمه ببیند.

بعضی تصورات عامیانه در مورد این که گویا ورزش به خصوص از نوعی که حرکات سریع پا و یا تماس با نشیمنگاه را به کار دارد طور مثال بایسکلرانی و کاراته برای پردۀ بکارت خطرناک است، هیچگونه منطق طبی ندارد .

در کشورهای پیشرفته شناختن نکات مهم در مورد ساختمان اناتومی وجود انسان در هر دو جنس ( آشنایی های ابتدایی معلوماتی و تصویری )، آگاهی در مورد چه گونه گی تکامل، اهمیت تأثیرات هورمونی در دوران بلوغ و اثرات آن بالای رشد اعضای جهاز تناسلی زنانه و مردانه، تأثیرات مستقیم آن بالای تمایلات جنسی و ...  مسایل مهم شناخته شده و دانستن آن در شکل ساده و قابل درک از جملۀ مواد درسی شاگردان مکاتب است. مثلاً این مسایل در آلمان شامل مواد درسی مضمون علوم طبیعی صنف چهارم مکاتب ابتدایی است. امیدوار استم که همچون امکانات در آیندۀ نه چندان دور  از طریق وزارت معارف افغانستان جز مواد درسی شاگردان مکاتب ذکور و اناث در در دور ثانوی مکتب داخل و تدریس گردد. این معلومات ابتدایی  باعث آماده گی ذهنی و روانی زوج های جوان  هنگام آغاز زنده گی مشترک گردیده  و درک متقابل را در آنان ایجاد  و در صورت روبه رو شدن به موارد استثنایی، به عوض اتهام ، نیاز به پرسش چرا و چه گونه را در آنان بیدار و تشویق خواهد کرد.

با  آن چه گفته آمد این بسیار ضروری، مهم ، انسانی و حیاتی است تا تابوی مصیبت آور سکوت در این مورد را شکست. باید ذهنیت عامه را با استفاده از همه وسایل و راه های ممکن در این مورد روشن ساخت. چنین آگاهی ها میتواند از طریق برنامه های آموزشی به خصوص در مکاتب و رسانه ها به مردم رسانیده شود. ضروری است تا وزارت های امور زنان ، صحت عامه، معارف، تحصیلات عالی ، اطلاعات و فرهنگ ، شفاخانه ها ، کلینیک ها، دوکتوران معالج و نیز فعالان و نهادهای زنان و مدافع حقوق زنان و سایر نهادهای مدنی هر یکی نقش خود را در این زمینه ایفا کنند.

به هر رو ، معاینۀ پردهٔ بکارت  عمل مغایر کرامت انسانی است. این عمل باید ممنوع گردد و جرم قابل پیگرد قانونی اعلام شود.  

***

پیوندهای مرتبط با موضوع :

در افغانستان آزمایش بکارت با وجود مخالفت فعالان حقوق زن، همچنان به گسترده گی ادامه دارد:

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-41004900

تصاویری از جهاز تناسلی زنانه:

http://www.picsearch.com/Female-reproductive-system-pictures.html

تصاویری از ساختمان اناتومی جهاز تناسلی مردانه:

https://www.bing.com/images/search?q=structures%20of%20the%20male%20reproductive%20system&qpvt=structures%20of%20the%20male%20reproductive%20system&FORM=IGRE