۲۷ حوت ۱۳۹۴

رونمایی منار یادبود فرخنده

 اعضا و هواداران حزب همبستگی افغانستان به مناسبت سالروز زجرکش‌شدن فرخنده، منار یادبود فرخنده را طی محفلی رونمایی  کردند. در ابتدای برنامه، سیلی غفار، سخنگوی حزب همبستگی از وضعیت هولناک زنان افغان یاد‌آوری نموده، آنان را به متشکل شدن برای آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی فرا خواند.

در این برنامه، مسعود حسن‌زاده از گروه مورچه‌ها، ولی فتح علی خان و گروه ۹۹٪، موسیقی اعتراضی به مناسبت سالروز شهادت فرخنده اجرا نمودند. پس از آن، تیاتری که حقیقت زجرکش شدن فرخنده و شیوهٔ محکمه را به صورت انتقادی به نمایش می‌گذاشت، توسط جوانان حزب همبستگی روی صحنه آمد.

در اخیر، منار یادبود توسط نجیب اکبری مسوول بخش اسناد تاریخی در آرشیف ملی افغانستان، مسعود حسن‌زاده، ولی فتح علی خان، سیلی غفار و چند زن دیگر رونمایی گردید.