23.02.2016

«اتحادیۀ زن» و اهداف آن برای زنان و سایر مهاجرین افغان

دعوت برای اشتراک و همراهی در محفل هشتم مارچ و نوروز در فرانکفورت

- اطلاعات راجع بهZAN e.V در آلمان و خدمات آن برای زنان و مهاجرین افغان

- دعوتنامه برای اشتراک و همراهی همایش روز زن

- دعوتنامه برای اشتراک و همراهی محفل نوروز

- معرفی هنرمندانی که در این محافل کنسرت اجرا میکنند
 

راجع به ما: زن ( اتحادیۀ ثبت شده )-  ZAN e.V

" در سال 1996، نزد ما مفکورۀ ایجاد یک اتحادیۀ زنان برای حمایت زنان در زادگاه شان افغانستان و کشوری که به آن پناهجو گردیده اند ( فرانکفورت) موجود بود

در سال 2001، بعد از صحبت به این ارتباط در حضور اتحادیۀ زنان شهر فرانکفورت ( Frankfurt am Main) در آلمان، اولین قدم مؤثر برای آغاز برداشته شد و به همت زنان پرتلاش و با جرأت، "اتحادیۀ  زن "  رسماً ثبت گردید. به تاریخ 05.02.2002 این اتحادیه و اهداف آن را  با افتتاح یک نمایشگاه عکاسی به نام " زنده گی زنان در افغانستان "، به معرفی گرفتیم. از آن زمان تا حال، این نمایشگاه، به شکل یک نمایشگاه متحرک در شهرهای مختلف آلمان برگزار شده است. از این طریق، اتحادیۀ زن توانست به شهرت بلند برسد. یکتعداد زیاد از نماینده های سیاسی آلمان و حتا سرمنشی سابق ملل متحد آقای " کوفی عنان " با کار ما آشنایی داشته و حمایت خود را وعده داده است.

اهداف ما:

ما میخواهیم زنان افغان را که تحت شرایط خطر حیاتی غیر قابل تحمل از وطن مهاجر شده اند در داخل آلمان و در حوالی شهر فرانکفورت، برای آغاز یک زنده گی انسانی که خود در مورد تصمیم گیرنده باشند، کومک بنماییم. به این ارتباط، ما نیازمند همبسته گی زنان و مردان حمایتگر آلمانی و افغان استیم.

برای برآورده شدن اهداف ما، نکات ذیل در محراق توجۀ ما قرار دارند:

- از یک جانب، تأسیس یک دفتر خانواده گی در فرانکفورت و یک مرکز خانواده گی در کابل؛

- حمایت و همرایی زنان و اطفال شان جهت تطابق شان با زنده گی در جامعۀ آلمان با حفظ جوانب مثبت فرهنگ و عنعنۀ افغانی در زنده گی روزمرۀ شان؛

- از جانب دیگر، ما میخواهیم سهم خویش را ، جهت شناسایی حقوق زنان ادا بنماییم. تا آنان بتوانند هویت افغانی خویش را در زنده گی در آلمان حفظ و تقویت ببخشند. گذشته از آن ما میخواهیم کومک بنماییم تا زنان افغان، از ارزش موقف خویش در جامعۀ افغانی و آلمانی آگاه شده و از این موقف احترام آمیز، خویش را به اثبات رسانیده و خود را در شهر فرانکفورت راحت تر با زنده گی تطابق بدهند

- همزمان در این فعالیت، ما مردان افغان را که تحت شرایط جنگ در این سی و پنج سال، به محرومیت های زیاد روبه رو شده اند، نیز در نظر خواهیم داشت. برای آنان نیز باید زمینه های یک زنده گی متوازن با خانواده های شان در آلمان و در افغانستان، امکان پذیر گردانیده شود.

ضرورت ها و برنامه های جدید

افتتاح محفل ترتیب شده از جانب ما به تاریخ پنجم ماه مارچ سال جاری (05.03.2016) ، تحت نام "فرانکفورت کومک میکند "، توسط هنرمند مشهور استاد غلام حسین که یکی از ده رباب نواز مشهور جهان است و بعد از یک مهاجرت اجباری از تاریخ اکتوبر سال 2014 در شهر فرانکفورت زنده گی مینماید، خواهد توانست تحرکت نبض هدف ما را قوت بیشتر ببخشد.

در اتاق فرهنگ مربوط به اتحادیۀ زنان، از چند ماه به این سو، تداوی صدمات روانی توسط موسیقی، برای پناهجویان آماده گردیده است. این اتاق، یک محل ملاقات برای همه آنانی است که داوطلبانه  به آن جا میایند و میخواهند تا از طریق موسیقی، آوازخوانی، و شعر خوانی، فرهنگ کشور مبدأ خود را به یاد آورده، خاطرات وحشتناک جنگ و فرار را در حافظه تخفیف داده و برای یک آغاز موفق در کشور جدید خویش آلمان توانا گردند.

ما در استقبال از روز جهانی زن، به تاریخ به تاریخ پنجم ماه مارچ سال جاری (05.03.2016) ، سخن افتتاحیه را به ساعت سه بعد از ظهر از جانب عضو پارلمان آلمان " هولی نیسین " در ساحۀ مربوط به هافن 2 (Hafen 2) خواهیم شنید و در این جشن، انتظار ورد 1000 تا 1500 پناهجو را خواهیم داشت. به همین دلیل ما در تماس با هافن 2 (Hafen 2)  ، پرسیدیم که هرگاه امکان آن وجود داشته باشد که بتوانیم برای پناهجویان نیز عین برنامۀ موسیقی را تهیه بنماییم.

بتاریخ 19.03.2016 محفل سال نو ( نوروز )، نیز برگزار خواهد شد که در آن با تعداد دو چند پناهجویان افغان باید حساب نمود. در این محفل هنرمندان گروه شکیب مصدق، با موسیقی افغانی محفل را شکوه خواهند بخشید.

برای ما ترتیب دهنده گان محفل مایۀ خوشی زیاد و برای پناهجویان مایۀ افتخار بزرگ خواهد بود هرگاه آقای " اکسل ونترمایر " مسوول تنظیم امور پناهجویان در سطح رهبری منطقه و آمر دفتر ریاست شهر، سخن افتتاحیه را در محفل به مناسبت سال نو به عهده بگیرد.

برای آماده گی و پیشبرد دو محفل فوق الذکر، ما به طور جدی نیازمند حمایت از جانب کسانی استیم که بتوانند ما را برای تهیۀ غذا، نوشیدنی، تکت اشتراک، مصارف دعوت هنرمندان مانند پول سفر و اقامت شبانۀ شان، یاری برسانند. خوشحال خواهیم شد هرگاه شما نیز در این مورد امکانات تان را جهت کومک، مورد ارزیابی قرار بدهید.

برنامۀ موسیقی

Für 05.03.2016 um 15:00 In Hafen 2 Nordring Straße 129

63067 Offenbach am Main

هنرمندان نوازنده:

- استاد غلام حسین رباب نواز

استاد غلام حسین که یکی از دو رباب نواز مشهور جهان است، از سال 2014 به اینسو بعد از مهاجرت از وطن در شهر فرانکفورت زنده گی مینماید و در پروژۀ " سفر " در مکتب عالی موسیقی وایمر اشتراک میورزد.

- میرویس ندا طبله نواز

میرویس ندا 24 ساله است و در مکتب تخنیکی عالی میتل هیسن در فرایبورگ تحصیل مینماید. او از ده سال به اینسو موسیقی مینوازد.

خانم ناهید ویسی که یکی از اعضای هیات مدیرۀ " زن " میباشد، نیز در جمع این هنرمندان داخل خواهد بود.

محفل دوم را گروۀ هنری شکیب مصدق (Shekib Mosadeq&Band) همرایی خواهد نمود.

تجلیل این دو محفل و بزرگداشت این دو مناسبت با اشتراک پناهجویان افغان در این شهر، از جانب اتحادیۀ زن و در رأس آن خانم نادیه قانع، بر مدار پشتوانه های اخلاقی، به طور داوطلبانه صورت میگیرد.

*
شما میتوانید امداد مالی تان را از طریق آدرس بانکی ذیل حواله بنمایید:

IBAN: DE37 5008 0000 0274 0783 00 BIC: DRESDEFFXXX
Nadia Qani Vorstandsvorsitzende ZAN e.V. - Hilfsorganisation zur Förderung der Rechte afg

**

یادداشت آسمایی

«اتحادیهٔ زن» تحت رهبری  بانو نادیه قانع از شمار زنان سرشناس و پیشتاز افغان در آلمان است ،‌ فعالیت میکند.  در مورد خانم نادیه قانع و فعالیت های وی میتوانید در تحت این لینک ها اطلاعات به دست بیاورید:

صفحهٔ ویژهٔ خانم نادیه قانع در آسمایی

وبسایت خانم نادیه قانع  

همایش زنان متشبث آلمان

متن کامل سخنرانی خانم نادیه قانع  به زبان آلمانی

مصاحبۀ خانم نادیه قانع با برنامهٔ تلویزیونیCosmo tv  

وبسایت موسسهٔ‌پرستاری نادیه قانع

معلومات در مورد فلسفهٔ کار موسسهٔ پرستاری نادیه قانع

چانس بیشتر برای مهاجرین

همکاران خانم نادیه قانع در شرکت پرستاری او از 23 ملیت مختلف در خدمت مراجعین نیازمند از همه دنیا قرار دارند