04.2014 .24

ساعت ۱۴:۲۴ به وقت آلمان

نتایج رسمی شمارش ۸۲،۵۹ درصد آرا

 

نتایج رسمی شمارش ۸۲،۵۹ درصد آرای انتخابات ریاست جمهوری (5857442 رای) که چند دقیقه پیش توسط کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد :


- عبدالله عبدالله : ۴۳،۸٪


- اشرف غنی احمدزی:  ۳۲،۹ ٪


- زلمی رسول : ۱۱،۱٪


- عبدالرب رسول سیاف : ۷،۰ ٪


- قطب الدین هلال : ۲،۸ ٪


- گل آقا شیرزوی : ۱،۶ ٪


- داوود سلطانزوی: ۰،۵ ٪


- هدایت امین ارسلا: ۰،۲ ٪

 

یوسف نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که نتایج ابتدایی به تاریخ شش ثور اعلام خواهد شد.  وی افزود که تا دو روز دیگر بیش از ۱۷۰۰ محل رایگیری تفتیش و ۷۸۹ محل دیگر در سرتاسر افغانستان بازشماری میشوند و انتظار میرود  که نتایج ابتدایی صدردصد آرا روز شنبه اعلام شود. نورستانی تاکید ورزید که تمام مراحل شمارش آرا، زیر نظر ناظران، نماینده گان نامزدان و اعضای جامعه مدنی انجام خواهد شد و کمیسیون از شفافیت در کار خود به رسانه ها و مردم افغانستان اطمینان می‌دهد.

 

* با توجه به ارقام بالا محتمل به نظر نه میرسد که کسی در دور اول برنده شده بتواند . احتمال قریب به یقین این است که انتخابات به دور دوم برود.


* قابل یادآوری است که این نتایج ۸۲،۵۹ درصد از مجموع تمام آرا است نه این که از هر ولایت عین درصد شمارش شده باشد- آرای ۳۳ ولایت بالاتر از ۷۰درصد شمارش شده و اما از ولایت پکتیکا این درصد پایینتر است.

 

***

04.2014 .20

نتایج رسمی شمارش ۴۹،۶ درصد آرای پاک که امروز توسط  کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد :
عبدالله عبدالله : ۴۴،۴ ٪
اشرف غنی احمدزی: ۳۳،۲٪
زلمی رسول ۱۰،۴٪
عبدالرب رسول سیاف : ۷،۰ ٪
قطب الدین هلال : ۲،۷ ٪
گل آقا شیرزوی : ۱،۶ ٪
داوود سلطانزوی: ۰،۵ ٪
هدایت امین ارسلا: ۰،۲ ٪

قابل یادآوری است که این ۴۹،۶ درصد از مجموع تمام آرا است (۳۴۵۶۹۱۰ رای) ، نه این که از هر ولایت ۴۹،۶ درصد آرا باشد- این آرا از برخی ولایات درصد بالاتر آرا مثلن تا ۶۰ درصد و از برخی ولایات دیگر آرای کمتر مثلن حدود ۳۰ درصد ارا را احتوا میکند.

برای دریافت ارقام تفصیلی روی همین سطر کلیک نمایید 

 

***

آسمایی- صفحه ی ویژه ی انتخابات  2014

نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳

تفتیش نتایج

ورود یا نظارت ازمرکزملی نتایج

نقشه مراکزرایدهی

امور مالی کاندیدان انتخابات سال ۱۳۹۳

اوراق معلوماتی

تقویم انتخابات