برنده ی جایزه ی دیدگاه غیرمتعارف

عکاس: محمد عارف بسام

 

 

برنده ی جایزه ی  بهترین تصویر

 عکاس: آقای ظاهر محمدی

برنده ی جایزه ی گزارش تصویری

 عکاس :  آقای اسماعیل تیمور

 

همه عکس های مجموعه ی گزارش تصویری

 

 

 

    نتایج مسابقه ی عکاسی آسمایی   به مناسبت انتخابات

 آسمایی با امتنان از همه  اشتراک کننده گان اعلام   مینماید که انتخاب تصاویر بر اساس سه معیار روشن صورت گرفته است: 

۱- این که عکس به صورت اختصاصی برای اشتراک در مسابقه ی آسمایی برداشته شده باشد؛

۲- پیام و کیفیت عکس ؛

۳- زمان رسیدن به آسمایی .

*

آسمایی به هر یک از برنده گان در کنار سپاسنامه ،‌ مبلغ پنجاه دالر امریکایی را به شکل نمادین به حیث جایزه تقدیم میکند. به همین سان ما با برنده گان مسابقه ی عکاسی مصاحبه هایی خواهیم داشت و نیز زنده گی نامه ی شان را با یک قطعه فوتوی شان در آسمایی و نیز جرمن آسمایی که به زبان آلمانی است ،‌ منتشر خواهیم کرد.

به همه اشتراک کننده گان دیگر نیز سپاسنامه ی آسمایی تقدیم خواهد شد.

آسمایی از بانو نادیه قانع که جوایز نقدی از مدرک اعانه ی ایشان به آسمایی ،‌ اعطا میشود ابراز امتنان مینماید.

انتخابات در تصاویر- ورود به صفحه ی ویژه