رسیدن:  نشر : 04.03.2014  ؛ نشر : 04.03.2014 

 

عبدالرووف لیوال

 

داسو رگ های افغان را میخشکاند

نمیدانیم آفتاب از کدام طرف برآمد که برای اولین بارشورای امنیت دولت افغانستان به اساس معلومات وزارتهای مالیه  و امور خارجه در جهت دفاع از منافع ملی کشور گام به هنگام گذاشت وآن این که شورای امنیت از بانک جهانی تقاضا نمود تا بدون مشوره و استیذان افغانها به منظور احداث بند آب داسو به دولت پاکستان از دادن قرضه خودداری نماید ، به خاطری که اعمار این بند خلاف کنوانسیون جهانی دریاهای مشترک میباشد .

پاکستان در سال گذشته میلادی با بانک جهانی به توافق رسید تا با اخذ 700ملیون دالر قرضه از بانک مذکور در ولسوالی کوهستان ایالت خیبر پشتونخوا بند بزرگ آبی را اعمار نماید ، که قرار است کار آن امسال آغاز شود .  تخمین زده شده که این پروژه 4320میگا وات برق تولید نماید .

این بند که بالای دریای کابل-اندوس ایجاد میشود ، در قریه ی داسو واقع در 7 کیلومتر آن طرف سرحد افغانستان در 74 کیلومتری بند آب میرباچا و350  کیلومتری اسلام آباد فاصله دارد . سروی و دیزاین این بند قبلاْ تکمیل شده است.

دلایل این که این بند رگهای افغانها را چطور میخشکاند اینست :

- به نظر جیولوژستها زمین ریگی که از بند فوق (بالا) واقع باشد ، نم آب (زی) را از بالا به پایین کش نموده و در درز ها به طرف پایین روان میشود که قناد های کاریز ها مثال خوب آنست و ساختمان اراضی از سروبی الی داسو به همین منوال میباشد . بدین حساب ظرفیت بند سروبی که حدود67 میلیارد متر مکعب آب است، با اعمار این بند به حدود 20 میلیارد متر مکعب آب تقلیل خواهد یافت .

- تاثیرسو دیگر :  بند سروبی نسبت به داسو به ارتفاع بلند تر از سطح بحر قرار دارد ، این هم باعث میشود تا لغزش آب به صورت تدریجی به طرف پایین یعنی حومه ی داسو صورت گیرد.

آب ماده حیاتی است که خداوند به طور وافر و رایگان برای موجودات روی زمین داده‌ است. آب  نیاز حیاتی موجودات زنده و جز حتمی پیشرفت و تکامل بشریت است. هر قدر بشریت متمدن می‌شود به همان پیمانه مصرف آب ازدیاد می‌یابد. تاسیسات صنعتی،  سیستم آبرسانی در منازل، کشاورزی و ساحات دیگر و ازدیاد نفوس جهان،‌ همه و همه مصارف آب را چندین برابر ساخته ‌است. طبق آمار سازمان ملل رشد کشورها و رشد نفوس با هم مطابقت نداشته، رشد نفوس دو یا چندین برابر رشد کشورها گردیده‌است. رشد نفوس در کشورهای آسیایی نسبت به تمام قاره‌ها ازدیاد یافته ‌است. در صورت ادامه ی چنین حالتی نه تنها کمبود آب برای کشاورزی بل برای نوشیدن به مشکلات مواجه خواهد شد. سالها قبل طور اوسط مصارف روزانه مردم الی ده لیتر بود.