آثار منتشره در آسمایی

رسيدن :  04.02.2007؛‌  نشر: 04.02.2007
 

آسيب شناسی جنبش روشنفکری در افغانستان

متن  فشرده يی از  جزوه  يی  زير عنوان " ستاره های بی دنباله اثر آقای قسيم اخگر در مورد سیر جنبش روشنفکری . اين متن قبلاً به صورت سخنرانی از سوی نويسندهء آن در کابل ارايه شده است و اينک در آسمايی منتشر می شود.

***

 نشر در آسمايی:20.03.2007
 

راه گنجشکک

سرانجام و پس از دوهفته تأخیر، آقای کرزی مصوبه شورای ملی درمورد عفو ناقضین حقوق بشر و مرتکبین جنایات جنگی را با مختصر تعدیلی که صرفاً جنبه صوری دارد و محتوای آن هیچ تغییری نپذیرفته است ، توشیح نمود. به نظر می رسد که آقای کرزی تحت تاثیر قدرت نمایی رهبران احزاب جهادی و قوماندانان تفنگی... ادامه ...

 

مواصلت به آسمايی : 15.03.2007  نشر در آسمايی : 15.03.2007

 خيز دوم

(تشکيل جبهه مشترک فرماندهان جهادي با کمونيستهاي سابق)

کابل - 04.02.2007

 

بحران بر ما است یا از ما؟

 بخش نخست

آشنای دیرین سالم حمید الله روغ با طرح این سوال که : در این سی سال جنگ و بحران ، چه قدر از این همه حوادث واقعاً محصول خود ماست ؟ و به بیان دیگری : آیا و تا چه حدی بحران ما اساساً یک بحران افغانی است؟ بر دردی انگشت گذاشته است که بسیاری از نویسنده گان هم روزگار ما نالیدن از آن را به مصلحت نمی بینند و یا بر اساس این آموزه که عامل خارجی هر چه باشد نقش ثانوی دارد و نقش اساسی را در هر تحولی عامل یا عوامل داخلی بر عهده دارند طرح چنین سوالاتی را به جد نمی گیرند. این البته....ادامه...

 

کابل -21.02.2007

بحران بر ما است یا از ما؟
بخش دوم و پايانی

... البته کوشش هایی نیز همیشه از بالا وجود داشته است که برای این من های جدا از هم هویتی بسازند و با آن این من ها را به عنوان یک کل واحد تعریف نمایند ، بی آن که این کوششها به نتیجه يی برسد زیرا در این کوششها ما یعنی همین من ها نقشی منفعل و اثر پذیر داشتیم وهم چون ماده خامی تلقی می شدیم و هنوز هم می شویم .از همین سبب است که اکنون هم آقای کرزی و همدستانش از ملت سازی سخن میگویند. گویی ملت نیز کوکاکولا یا همبرگر و مکدونالد است که نقشه و فورمول ساختن آن را نیز از خارج میشود وارد کرد و اجزای آن را با چسپ خارجی...ادامه ...

 

 رسيدن به آسمايی : 23.05.2007   ؛ نشر: 24.05.2007 

 

این شتا ب و آن کاهلی

پس از بیشتر از چارماه و باوجود رأی گیری های مکرر، ولسی جرگه نتوانست بر سر انتخاب نایب دوم مجلس به توافق برسد،زیرا باوجود تشریفاتی بودن وبی اهمیت بودن این پست، افرادزیادی مایل  هستند به آن دست یابند. حتی برسر همین مسئله یعنی رسیدن به همین مقام میان آقای احمد بهزاد وآقای محقق که همراه وهم حزب بودند رقابت و اختلاف افتید و فاصله ایجاد شد. در همین رابطه مانند موارد دیگر سوء استفاده از ...ادامه...

 

رسيدن  : 19.05.2007 ؛ ساعت  13:17:12  ؛ نشر: 19.05.2007 ؛ ساعت  13:51:15

دشمن طاووس آمد پر او

تصمیم ولسی جرگه در سلب اعتماد از داکتر سپنتا وزیر خارجه افغانستان، یکبار دیگر این حقیقت را اثبات کرد که درحاکمیت بی نظام جمهوری پا درهوای افغانستان، هیچ تضمینی برای کسی که می خواهد با سرمایه حسن نیت و حتا وارسته گی و پاکدامنی و بدون وابسته گی به این یا آن قدرت و فارغ از جناح بندیهای رایج به انجام کاری بپردازد جایی وجود ندارد. سپنتا با اعتقاد به امکان اصلاح از درون و با تکیه بر مایه های علمی و اکادمیکی که داشت، میکوشید راهی را به سوی اصلاح بکشاید. عامل دیگری که وی را برمی انگیخت تا به درون حکومت پا بگذارد و به ویژه وزارت خارجه را مناسبتر تشخیص دهد ، القای ضرورت... ادامه...

 رسيدن به آسمايی :06.04.2006 

 آموخته خور به از ميراث خور 

 چند نکته در مورد مناسبات افغانستان و پاکستان

کوششی برای تأمین عدالت

یا پوششی برای کتمان جنایت

خشونت و بنیادگرایی

 ‎7. ‎Februar ‎2006

درختها ايستاده مي ميرند

در ادامه ي " گله های سراسر جهان متحد شوید"

 ‎29. ‎Dezember ‎2013

امضاي کرزي بر پاي " قانون نقطه پايان " ديگري

‎23. ‎November ‎2006

فصل زرد-شعر

3. ‎Februar ‎2007

شباهنگ

 ‎20. ‎Dezember ‎2006

باور

, ‎30. ‎Januar ‎2007

 آن غریب شبرو بی همتا

در رسانه های دیگر

سایت پیام آفتاب :گفت‌و گو با قسیم اخگر

قسيم اخگر: ملازمه روشنفکری و دينداری
قسیم اخگر: پارلمان آینده؛ جایگاه و نقش تاریخی آن در افغانستان

 اخگر و سیحون: چراحضورمردم درانتخابات اندک بود؟

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

آسمایی-  28.01.2014

قسیم اخگر چشم از جهان بست

با کمال تاسف،  قسیم اخگر شخصیت نیکنام،‌ جسور و پاکدامن جنبش روشنفکری افغانستان امروز چشم از جهان بست. ما این ضایعه را به خانواده ی اخگر ،‌ همکاران و همه ی جامعه ی فرهنگی افغانستان تسلیت میگوییم. اخگر با یک دنیا ارمان نیک برای جامعه و کشورش  از دنیا رفت .  تاریخ نام و کارنامه ی این انسان وارسته را فراموش نه خواهد کرد. اخگر زمانی در سروده شباهنگ از جمله چنین آورده  بود:

من ایستاده ام
اینجا کنار کلبه ً بی روزن و چراغ
خوابیده زیر خیمه ً شب ، دشت و کوه و باغ
اما دگر هراس زشب نیست ذره یی
بر روی هر لبم
صد غنچه ی غزل به ترنم نشسته است
صد کهکشان ستاره شکفته است بر دلم
ای مرغ خوان سحر نغمه یی بخوان
برزورق نوای امید آفرین خود
این شهر سنگ و منگ زخود پاک رفته را
از شط شب به گلشن پر آفتاب ران
آنجا که عاشقان همه از بند رسته اند
آنجا که نام نامی مجنون را
بر تخته مشق خویش نویسند کودکان                             

یاد و بزرگداشت در آسمایی

رسیدن:  31.01.2014  ؛ نشر :  31.01.2014 

رتبیل شامل آهنگ

از روشنفکران و ملاها حذر کنید

یاد و بزرگداشت اخگری که خاموش شد

زمستان 2005 یا 2006 در کابل بودم . کابل دوباره به حیث قلب تمام کشور به تپش در آمده بود.  کابل حال به حیث پایتخت تضاد ها یکبار دیگر به صحنه ی سیاست های جهانی تبدیل شده بود. تغییرات جدید از جمله، به اصطلاح جامعه مدنی را با خود به افغانستان آورده بود. همه جا در شهر سمینارها، جلسات و نشست های خبری برپا می شدند. در یکی از این همایش ها که به عنوان خبرنگار اشتراک کرده بودم، برای نخستین بار با قسیم اخگر آشنا شدم. من با برخی آثار سیاسی اش از پیش آشنا بودم و به حیث کسی که در غرب با تفکر ریالیزم انتقادی بزرگ شده ام این آثار کمی به نظرم رادیکال و تا جایی شاعرانه جلوه میکردند.

شنیده بودم که او ...ادامه...

رسیدن:  29.01.2014  ؛ نشر :  30.01.2014 

پرتونادری

قسیم اخگر مسافر سرزمین توفان‌ها

روزگاری حکیم نظامی گنجه یی در سوگ شاعر هم‌روزگار خویش، خاقانی شیروانی گفته بود:

همی گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد

دریغا من شدم آخر، دریغا گوی خاقانی

حس می کنم که این روز‌ها همه جامعۀ فرهنگی و روشن‌فکری افغانستان دریغا گوی قسیم اخگر است. مردی که تا زیست در هوای داد و دادگستری زیست و تا گفت، سخن از روشنایی گفت در برابر تاریکی و تا خاموش شد در هوای پیروزی روشنایی بود بر تاریکی.

گویی آخرین جملۀ کتاب ...ادامه...

رسیدن:  29.01.2014  ؛ نشر :  30.01.2014 

کاوه آهنگ

به استاد قسیم اخگر که سربلند زیست

مردی آشنا

 

 06.04.2006

س . ح . روغ   

 دستی درگذشته - گامی درآينده

قسیم اخگر هیچگاه یک مارکسیست نه بوده است

 

یاد و بزرگداشت در ۸ صبح

دشواری استقلال روشنفکر
منادی آزادی و عدالت به جاودانگی پیوست
اخگر الگوی روشنگری
قسیم اخگر بزرگ بود و از اهالی امروز بود
قسیم اخگر روشنگر عیار
قسیم اخگر روشنفکر بی‌بدیل
روشنفکر و وسوسه‌ی قدرت ؛ نگاهی به استاد قسیم اخگر و زمانه‌اش

یاد و بزرگداشت در رسانه های دیگر

  •