یاد و بزرگداشت در ۸ صبح

دشواری استقلال روشنفکر

منادی آزادی و عدالت به جاودانگی پیوست

 
 

پیام های تسلیت

 

 

روشنفکر و وسوسه‌ی قدرت ؛ نگاهی به استاد قسیم اخگر و زمانه‌اش

 

 

اخگر الگوی روشنگری

 

 

قسیم اخگر بزرگ بود و از اهالی امروز بود

 

 

قسیم اخگر روشنگر عیار

 

 

قسیم اخگر روشنفکر بی‌بدیل

 

روشنفکری امتیاز نیست یک رسالت است
قدرشناسی مردم از اخگر

 

یاد و بزرگداشت در رسانه های دیگر

 

 

 

ورود به ویژه نامه ها و صفحات آرشیف آسمایی

یاد و بزرگداشت در آسمایی

رسیدن:  31.01.2014  ؛ نشر :  31.01.2014 

رتبیل شامل آهنگ

از روشنفکران و ملاها حذر کنید

یاد و بزرگداشت اخگری که خاموش شد

زمستان 2005 یا 2006 در کابل بودم . کابل دوباره به حیث قلب تمام کشور به تپش در آمده بود.  کابل حال به حیث پایتخت تضاد ها یکبار دیگر به صحنه ی سیاست های جهانی تبدیل شده بود. تغییرات جدید از جمله، به اصطلاح جامعه مدنی را با خود به افغانستان آورده بود. همه جا در شهر سمینارها، جلسات و نشست های خبری برپا می شدند. در یکی از این همایش ها که به عنوان خبرنگار اشتراک کرده بودم، برای نخستین بار با قسیم اخگر آشنا شدم. من با برخی آثار سیاسی اش از پیش آشنا بودم و به حیث کسی که در غرب با تفکر ریالیزم انتقادی بزرگ شده ام این آثار کمی به نظرم رادیکال و تا جایی شاعرانه جلوه میکردند.

شنیده بودم که او ...ادامه...

رسیدن:  29.01.2014  ؛ نشر :  30.01.2014 

پرتونادری

قسیم اخگر مسافر سرزمین توفان‌ها

روزگاری حکیم نظامی گنجه یی در سوگ شاعر هم‌روزگار خویش، خاقانی شیروانی گفته بود:

همی گفتم که خاقانی دریغا گوی من باشد

دریغا من شدم آخر، دریغا گوی خاقانی

حس می کنم که این روز‌ها همه جامعۀ فرهنگی و روشن‌فکری افغانستان دریغا گوی قسیم اخگر است. مردی که تا زیست در هوای داد و دادگستری زیست و تا گفت، سخن از روشنایی گفت در برابر تاریکی و تا خاموش شد در هوای پیروزی روشنایی بود بر تاریکی.

گویی آخرین جملۀ کتاب ...ادامه...

رسیدن:  29.01.2014  ؛ نشر :  30.01.2014 

کاوه آهنگ

به استاد قسیم اخگر که سربلند زیست

مردی آشنا

 

  •  

 06.04.2006

س . ح . روغ   

 دستی درگذشته - گامی درآينده

قسیم اخگر هیچگاه یک مارکسیست نه بوده است