24 اگست 2015

برگشت همه به سوی اوست

 

پوهندوی پروین شامل آهنگ، همسر،

کاوه شفق آهنگ، پرستو آهنگ مهدوی و رتبیل آهنگ فرزندان، جبران مهدوی داماد و فامیل های آهنگ، مهدوی، شامل، طاهری، روشندل و رشیدی درگذشت محمد آصف آهنگ را به اطلاع دوستان می رسانند:

جنازه مرحوم قبلآ در شهر ونکوور کانادا به خاک سپرده شده است .

مجلس فاتحه خوانی و ختم قرآن عظیم الشان از ساعت دو الی چهار بعد از ظهر به روز شنبه (تاریخ 05.09) در مسجد شهر فریدبرگ برگزار می شود.

نشانی محل برگزاری مراسم فاتحه:

Königsbergerstr. 16

61169 Friedberg(Hessen)

 (in der Nähe von Frankfurt am Main)

شماره های تماس:

0152/28567391

0157/32751634

0177/7173179