حمید روغ:

 درس هایی که از هفت و هشت ثور می توان گرفت

گروه حاکم بعد از هفت ثور که قدرت را قبضه کرد، خودش ضد قدرت را در مقابل خود به وجود آورد.

"تاريخ موږ ټول محکوموي"

7 و 8 ثور، پشت و روی یک سکه؟

7 و8 ثور در تاریخ افغانستان روزهای فراموش ناشدنی هستند. اغلب تحلیلگران این دو حادثه را با شرایط امروزی افغانستان ربط می دهند. رتبیل شامل آهنگ، سردبیر بخش افغانستان دویچه وله/ صدای آلمان در این رابطه تبصره ای نوشته است.

حمید عبیدی: تاریخ همه ما را محکوم کرده است

 

قتل عام ها به نام يك آرمان، به نام يك مكتب و به نام يك تيوري، اين كار ما است، اكتشاف ما روشنفكران.

وحید مژده: سالروز شکست یک پیروزی

 

چند سالی است که همزمان با سالروز هفت و هشت ثور، این دو روز با هم مقایسه می شود.

هفت و هشت ثور؛ روزهاي مشابه براي قربانيان

 هفتم ثور سال 1357 و هشتم ثور سال 1371، دو رويداد متقابل در تاريخ افغانستان است، اما از نظر پيامد، براي قربانيان و آسيب ديدگان اين جنگ ها، تفاوتي ندارد، هرچند این دو رویداد هنوز مدافعین خود را دارد.

حسین داد از شهر کابل: از غم افغانستان پیر شدم

سخی بهروز از مزار شریف: پنج سال در زندان پل چرخی بودم

هفت و هشت ثور | خاطره، چشم دید و سرگذشت مردم

ابراهیم از کابل: آمدن مجاهدین و فرار ما

سید عباس از هلمند: وضعیت بدتر شد و بهتر نه

محمد رفیق شهیر از هرات: هفت ثور، آغاز همه مشکلات

رحیم علی از کابل: جنازه ها را شب دفن می کردیم

سردار احمد یوسف مسکینیار از قندوز: آرمان مردم به یاس تبدیل شد

سید مظفر از بامیان: مجاهدین مشتاقانه می جنگیدند