26.01.2019

پوهاند دکتور غلام سخی مصوون چشم از جهان بست

با تأثر و تأسف اطلاع یافتیم که پوهاند دکتور غلام سخی مصوون  صبح  امروز ۲۶ جنوری ۲۰۱۹ به عمر ۹۶ ساله گی در آلمان چشم از جهان بست.

ما وفات استاد مصوون را ، با ابراز غمشریکی  به خانواده ، اقارب، دوستان آن مرحوم و جامعهٔ‌حقوقدانان افغانستان،  تسلیت میگوییم.

پوهاند مصوون در هر پست و مسوولیتی که در کشور برعهده داشت و همچنان در جهان مهاجرت در حد امکان خدمات ارزنده یی را برای افغانستان و جامعهٔ‌ افغانی انجام داد. پوهاند مصوون همیشه و در هر گونه شرایطی به حیث یک افغان روشنفکر و ترقیخواه با سرفرازی زیست و با دست و دامن پاک چشم از جهان بست روانش شاد و یاد و کارنامه هایش همیشه گرامی باد!

کانون فرهنگی آسمایی