30.05.2019

چند نکته در مورد نشست دوم ماسکو

۱- سناریست ،‌ کارگردان و بازیگر اصلی نشست ماسکو این بار به صورت علنی و رسمی روسیه بود و افغان ها (از آقای کرزی و همراهانش گرفته تا هیات طالبان تحت رهبری ملا عبدالغنی برادر) بازیچه ها در بازی روسیه در قبال افغانستان برای تأمین منافع روسیه؛

۲- نشست زیر نام صدمین سال روابط دیپلماتیک میان افغانستان و روسیه برگزار شده بود؛ و اما روشن است که این مناسبت تنها یک بهانه بود؛

برگزاری صدمین سال مناسبات دیپلوماتیک میان افغانستان و روسیه یه این شکل، خلاف اصول مناسبات بین المللی و یک اهانت نسبت به افغانستان بود؛

۳- سیاست کنونی روسیه در قبال افغانستان ممکن است تا در کوتاه مدت ظاهراً منافع آن کشور را تأمین کند. و اما چنان که تجربه نشان داده است ، نتایج و پیامدهای مبدل ساختن افغانستان به میدان بازی میان قدرت های بزرگ در نهایت برای خود این قدرت ها نیز تا سرحد فاجعه آور گران تمام شده است؛

۴- عاقبت آن گروه ها ی سیاسی و سیاسیون افغان هم که گمان میکردند به این یا آن گونه میتوانند با بازیگران بازی بزرگ بازی کنند و یا هم با دلگرمی و باور به پشتیبانی این یا آن حامی خارجی عمل میکردند نیز درس عبرتی است که نباید آن ها را فراموش کرد؛

۵- واقعیت این است که نشست اول و دوم ماسکو و نیز نشست های دوحه تا حال بیشتر از آن که به مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان کومک کند،‌ در عمل سبب امتناع طالبان از این مذاکرات شده است.

و اما اگر روسیه و موسیه و امریکا و اروپا و چین و ماچین ‌ و عرب و عجم و همسایه ها و بی سایه ها واقعاً‌ میخواهند به افغان ها و افغانستان کومک کنند در این صورت کم از کم شر نرسانند و با افغانستان مطابق به اصول و موازین شناخته شدهٔ‌ روابط بین الدول برخورد کنند. و در این مورد قبلاً نوشته بودیم که اگر آنان اگر واقعاً میخواهند خیر برسانند چه باید بکنند.

+

به همین ارتباط:

 نسخهٔ استعماری رند و طرح افغانی صلح و نقد ها روی آن

پیام به آقای سفیر زلمی خلیل زاد در آستانهٔ‌ سفرش به افغانستان

چند نکته مهم در مورد نشست ماسکو

بازی سیاه روسیه از طریق سواری بر رو سیه هان

بحثی  روی مسأله جنگ و صلح در افغانستان در مرحلهٔ‌ کنونی

تمایلات مخرب در سیاست روسیه در قبال افغانستان

 پوتین ، روسیه ، سوریه و افغانستان