22.03.2019

به نسبت وفات  جمیل احمد نظامی

به اطلاع دوستان رسانیده میشود

مرحوم دگروال نیاز محمد نظامی پدر، مرحوم سعدالله اكبرى وردگ خسر،

ملالى جميل نظامى خانم، زحل نظامى، هيله اكبرى، گرانه حيدرى و روشانه نظامى دختران،

ميرويس اكبرى و ايمل حيدرى دامادان،

مرحوم جلیل احمد نظامی مسحور جمال و وکیل احمد نظامی برادران،

ملکه نظامی و ذاکره نظامی خانمهای برادران،

زرغونه مختارزاده، گلالی نظامی، لیلا حبیب، شهلا وینبرخ نظامی و نظیفه نظامی خواهران،

محمد سعید مختار زاده، مرحوم سلطان محمد جویان، ظاهر حبیب و امنون وینبرخ یازنه ها،

 مرحوم عنايت الله اكبرى، خالد اكبرى، ناصر اكبرى و آرين اكبرى خسر بره ها،

ملیحه اکبری، محبوبه اکبری، گیتی اکبری و ملالی اکبری خانمهای خسربره ها،

نجيبه اكبرى، نفيسه امينى، زرغونه صديقى، انيسه اكبرى و نيلوفر اكبرى خياشنه ها،

محمد عمر هيواديار اكبرى، حاجى محمد همايون امينى، رحيم صديقى، نعيم اكبرى و زبير حبيب باجه ها،

شیرمحمد نظامی، شهاب الدین نظامی پسران کاکا،

خلیل احمد اختری، نصیر احمد خیری، بشیر احمد اختری، روح الله قاریزاده، حمیدالله آژند و محمد شفیع قاریزاده پسران ماما، ولید خیری نواسه ماما،

جمیله حمیدی، ملالی صمدی و کریمه قاریزاده دختران ماما،

جاوید احمد نظامی و آرش نظامی برادرزاده ها.

مریم سلیم، هوگی نوری، کمال صابر غزال صابر، سحر حبیب، سمیرا حبیب، آروین بهروز، مژده بهروز و ساره سالم خواهرزاده ها،

نسبت وفات جمیل احمد نظامی به اطلاع دوستان رسانیده میشود که جنازه مرحومی بروز دوشنبه تاریخ 25 ماه مارچ  به ساعت 12:00 بجه ظهر در حضیرۀ:

Schoonselhof :

Krijgsbaan , Wilrijk 2610 , BelgiŽ

 واقع شهر ویلریک کشور بلجیم به خاک سپرده میشود.

 فاتحه مردانه و زنانه مرحومی در همان روز در سالون مسجد افغانها واقع:

Jan Palfijnstraat 23/25 ,

Antwerpen 2060 ,

BelgiŽ

 از ساعت 15:00 الی 17:00 بعد از ظهر برگذار میشود.

تلفونهای تماس: 0031655434327

              00491753544954

                0031683662656