08.05.2018

سیف  قا ضی زاده

قیام  مردمی : قیام شهروندان اقلیت پشتون ، در برابر نظامیان قدرتمند  پاکستان 

روزنا مه پرتیراژ تراوو (Trouw) ، چاپ کشور ها لند  ،  به تاریخ  : 3  می  2018 ، ص  12 و 13 خویش مطلب د لچسپی را در مورد حرکت تحفظ پشتونها به رهبری منظور پشتون به نشر سپرده که اینک متن دری  آن را حضور علاقه مندان و خوننده گان عزیز تقد یم میدارم  ، امید مورد د لچسپی  شان  قرار گیرد  .

*

اوایل جنوری 2018 ، موقعی که نقیب الله مسعود با جمع دوستانش دریکی از رستورانت ها شهر کراچی مصروف صرف غذا بود ، مردان مسلح وارد رستورانت شد ه ، پرسیدند که نقیب الله مسعود کیست ؟ بعد ازلحظه کوتاه  با شلیک گلوله  جسد بی روح نقیب الله  بر روی زمین رستورانت مشاهده شد . یک و نیم هفته پس پولیس کراچی نتیجه تحقیقات  را چنین اعلام کرد: نقیب الله مسعود در نتیجه زدو خورد مسلحانه بین پولیس و گروه مسلح مسلمان افراطی ( طالبان پاکستانی  ) به قتل رسید .

کمی بعد تر فامیل و دوستان نقیب الله مسعود ، از طریق شبک های اجتماعی  یا سوسیال میدیا  ( تویتر و فیسبوک)  اظهار داشتند که  نقیب الله  هیچگونه ارتباطی با  طالبان نداشته ، وی جوان دلپذیر بود ، در یکی از فابریکا ت نساجی کار میکرد ، مدل لباس بود و مخالف  هرگونه افراط و تفریط طالبانی.

در این موقع یک دسته یا گروه از جوانان پشتون ، مقابل اظهارات غیرمنصفانهٔ پولیس و نظامیا ن کراچی  دست به احتجا ج و تظاهرات خیابانی زدند .

حدودأ  چهل  میلیون پشتون در مناطق  قبایل  آن طرف خط دیورند  ( جانب پاکستان ) زنده گی مینمایند . این مناطق ، مناطق کوهستانی بوده و اردوی پاکستان سالها است که در این مناطق مقابل طالبان پاکستانی و مردمان محل در جنگ اند. قتل و کشتار مردم ، لت و کوب ، شکنجه و آزار، گرفتاری و مفقودالاثر نمودن مردمان محل خلاف  قانون ، شواهد و اسناد  قانونی ، به کار عادی و روز مره نظامیان پاکستانی در این مناطق مبدل شده است .

طوری که گفته شد ، نظامیان پاکستانی در این مناطق به شدت علیه شهروندان پشتون جنگیده ، منازل مسکونی مردمان محل و فامیلهای طالبان پاکستانی مناطق مورد نظر را با بلدوزرها ویران و زیر و رو نموده اند. همین طور طیارات بی پیلوت امریکایی نیز این مناطق را بمباردمان نموده تا رهبران گرههای تروریستی را به قتل رسانند .                                                                                   

ازینرو مردمان این مناطق به دنبال جوان پرتحرک، با درایت  و دارای ریش دراز -  منظور پشتون-  به حرکت افتادند و  وی را به حیث رهبر تحفظ پشتونها شناختند.

منظور با کلاه عنعنه یی مزاری  به رنگ  سرخ و سیاه  به حضور مردم ظاهر گردید .  این کلاه امروز به سمبول اتحاد و همبسته گی مبدل  و روز تا روز شهرت بیشتر کسب مینماید .

منظور و رفقایش  اعلامیه ها ، خواسته ها و اشتهارات  خویش را خلاف رهبران دیگر احزاب سیاسی آن کشور  از طریق سوسیال میدیا ، یا شبکه اجتماعی مانند ؛ تویتر و فیسبوک به کومک رضاکاران و سران قبایل نشر و به دسترس مردم میگذارند . وی خواهان توقف کشتار،  شکنجه، لت و کوب ، زندانی کردن و اسارت افراد  بدون مجوز قانونی ، بیان و وضاحت عدلی و قضایی  است .

منظور خواهان به محاکمه کشاندن عاملین این قضایا نیز میباشد . همن طور او خواهان پاک کاری  مناطق قبایلی از وجود ماینها و مواد انفجاری است تا مردم به اثر انفجار این مواد که از جانب نظامیان پاکستان در مناطق شان فرش گریده از بین نروند . منظور به شدت از نظامیان پاکستان انتقاد نموده و خطر زیاد را از این ناحیه به خود متقبل میشود . منظور در جریان تظاهرات به وضاحت میگفت که ؛ ما در مناطقی زنده گی  مینما یم که  جی  . ایچ . کیو ( قوماندانی عمومی یا درستیزوال قوای نظامی که مرکز ان در راولپندی است ) همه چیز ما را از بین برده  و مردمان ما را کشته اند . او خواهان جمعآوری و خروج  پوسته های کنترولی  و امنیتی از مناطق خویش میباشد. 

حکومت ملکی پاکستان نیز اردو و نظامیان این کشور را مورد انتقاد قرار داده ، ولی در مورد حرکت تحفظ  پشتونها از سیاست دوگانه کار میگیرد.      

حکومت ملکی میکوشد تا در مورد قتل نقیب الله مسعود تحقیقاتی انجام  یابد . تحقیقات درمورد دوسیه قتل نقیب الله به پولیس و نظامیان کراچی ارتباط داشته و شاید آنان تعداد زیاد افراد را به این طریق از بین برده باشند .  قابل ذکر که بعد از تظاهرات قومندان پولیس کراچی دستگیر شد تا مورد بازجویی قرار گیرد .

بر منظور و رفقایش  هم از جانب حکومت ملکی و هم از طرف نظامیان پاکستان اتهام وارد  گردیده که با سازمان های استخباراتی هند و  افغانستان  رابطه دارند.  آنان این جا و آن جا مظاهرات و راه پیمایی هایی هم  علیه جنبش تحفظ پشتونها به راه انداخته اند. منظور پشتون و رفقایش نیز در شهر های مختلف پاکستان به تظاهرات شان  ادامه داده و اظهار میدارند که   مردمان ما سالها بین نظامیان پاکستان و طالبان تحت فشار قرار داشته و نیست و نابود میشوند . ما در مناطق خویش خواهان صلح و آشتی هستیم .

*

منبع: Trouw , p 12 / 13

                      03 - 05 - 2018

                     Holland / Nederland