16.02.2016

سخن روز

رجز خوانی بس است - از تاریخ درس بگیرید

در هفت ثور ، ‌شش جدی ، بیست و هشت دلو و هشت ثور ،‌ رهبران احزاب و تنظیم ها همه ساله به جای کوشش برای درس گرفتن از گذشته ، به رجز خوانی میپردازند.

و امسال نیز گویی با شکوه تر از سالیان پیش به این کار پرداختند...

عبدالله عبدالله ريیس اجرایی حکومت گفت که جهاد افغانستان در یک صف واحد صورت گرفت و پیام آن وحدت ملت و دفاع از عقیده و آزادی در کشور بود.

به جناب عبدالله عبدالله باید گفت : شما هنوز بسیار جوان تر از آن هستید که به بیماری فراموشی دچار شده باشید... اگر به بیماری فراموشی دچار شده اید چند صد مثال به کار دارید و از چه نوعی تا حافظهٔ ‌تان احیا شود ؟!...

صبغت‌الله مجددی نخستین رییس دولت مجاهدین گفت که جهاد را او نخستین بار از طریق رادیو بی‌بی‌سی علیه نیروهای شوروی اعلام کرد. او با اشاره به شورش گروه طالبان گفت که این گروه از آسمان فرود نیامده، بلکه از مرز کشور همسایه پاکستان وارد افغانستان می‌شود و مردم افغانستان را می‌کشد.

جناب مجددی گویی به رغم پیری و زهیری هنوز حافظه شان تا حدی پابرجاست . ایشان بیخی درست میگویند . بلی ، طالبان از آسمان فرود نیامده ، ‌بل از پاکستان تشریف می آوردند درست همان طوری که احزاب و تنظیم های جهادی و حکومت ناحکومت شان تشریف آورند...

عبدالرب الرسول سیاف، فرمودند که حکومت وحدت ملی در زمینه تامین امنیت کشور ناتوان است و باز خواستند تا حکومت برای این کار به مجاهدین فرصت و امکان بدهد- گویی تنظیم ها و احزاب جهادی در نظام کنونی تشریف ندارند و یا هم در دورهٔ تنظیم سالاری شان بسیار تدبیر و توانایی برای حکومتداری و تأمین امنیت از خود متبارز ساختند!؟...

*

گویی کسانی هیچ حاضر نیستند تا از تاریخ درس بگیرند...

تا از گذشته و از امروز درس های لازم را نگیرم گمان نمیرود که فردای ما بهتر از دیروز و امروز شود.

کسانی که به جای اعتراف به خطاها و اشتباهات گذشته و گرفتن درس های لازم از آن ها در کوشش انکار و یا ماستمالی آن ها اند، یا با کمبود عقل مبتلا اند و یا با کمبود وجدان و فقدان مسوولیت پذیری.

*

هیچ برج و برهه یی از این بحران خونین جنگ های نیابتی در افغانستان - از هفت ثور ، ‌شش جدی و بیست و هشت دلو گرفته تا هشت ثور - چیزی برای افتخار ندارد.

*

به هر رو امروز مهم این است تا ما همان اشتباهاتی را که پس از خروج نیروهای شوروی مرتکب شدیم حال باز با خروج امریکا و متحدانش دوباره مرتکب نشویم.

مهم این است تا امریکا و متحدانش نیز امروز همان اشتباهی را مرتکب نشوند که شوروی مرتکب شد.

همچنان مهم است تا روسیه و متحدان آن امروز همان اشتباهی را مرتکب نشوند که امریکا پس از خروج شوروی مرتکب آن شد...

و صرف نظر از این که بیگانه گان چه میخواهند و یا نمیخواهند، مهم تر از همه این است که هیچ گروه افغانی دسته تبر منافع هیچ بیگانه یی در قطع درخت منافع افغانستان نشود ...