تاریخ نشر: May 16, 2016

منبع دفتر ریاست جمهوری

متن بیانیۀ محمد اشرف غنی رییس جمهور غنی

بِسْم الله الرحمن الرحيم

هموطنان گرامي،

برادران و خواهران عزيز،

آواز مردم ما شنيدنی است، زيرا  آواز خيرخواهی، دلسوزی و احساس مسئوليت است. حكومت وظيفه دارد كه پيام همه اقشار جامعه را بشنود، و هر سخن سازنده را جدی بگيرد و از آن تقدير كند. ما وظيفه خود می‌دانيم كه به هر ندای برخاسته از حس وطندوستی، برابری خواهی و تعهد ملی گوش بدهيم. ما وظيفه خود می‌دانيم كه زمينه رسيدن و رساندن پيام‌های افراد و اقشار ملت سربلند خود را مساعد گردانيم.

آزادی گردهمایی و تظاهرات از ارزش‌های والای قانون اساسی ماست، و حق مسلم شهروندان. تأمین امنیت همچو راهپیمایی‌ها  و ایجاد فضای آزاد استفاده از این حق، مکلفیت و مسئولیت دولت، به خصوص نیروهای امنیتی کشور می‌باشد.

من به سان روزهای قبل در جريان گفتگوها، بحث‌ها و تبادل نظرهای مردم بوده‌ام، و خوشحالم كه مردم ما هر روز گام‌های پخته تری را برای تمرين دموكراسی و حاكميت مردمی بر می‌دارند.

تجمعات مسالمت آميز و طرح ديدگاه‌های متفاوت برای بهبود بيشتر برنامه‌های انكشافی و ديگر برنامه‌های كلان ملی، از عناصری است كه ما را در حكومتداری خوب ياری می‌رساند و دموكراسی جوان ما را استوارتر می‌گرداند.

همانگونه که می‌دانید، من در طول دو هفته گذشته درخصوص مسئله برق وارداتی و تفاوت دیدگاه‌های ارائه شده در این خصوص را با دقت و مسوولانه تعقیب نموده، و به آنها گوش داده‌ام. بدین دلیل تصامیم اجرایی متعدد را در مطابقت با خواست معترضین محترم انجام داده‌ام.

آخرین اقدام من در این مورد، ایجاد کمیسیون ملی غرض یافتن راه‌حل دراین قضیه بود که سر از فردا به ریاست دکتور محمد همایون قیومی، یکتن از متخصصین مجرب و شناخته شده در سطح بین المللی، فعالیت خود را آغاز می‌کند.  من اطمينان دارم كه گفتمان مردمی اخير می‌تواند بر غنای كار كمیسيون بيفزايد، زمينۀ مشاركت همگانی را در پروژه‌های ملی مساعدتر سازد، و حکومت را در رسيدن به نتيجه‌ای كه خير و رفاه عمومی در آن باشد، رهنمون گردد. در اينجا لازم می‌دانم از همه كسانی كه دلسوزانه، و به دور از روحيه ماجراجويی و موج سواری، وارد اين بحث شدند، نظر دادند، تحليل كردند، پيشنهاد دادند و ملاحظات خود را مسئولانه در ميان گذاشتند، صميمانه سپاسگزاری كنم.

جا دارد از نیروهای امنیتی کشور که در تأمین امنیت مظاهرات و جلوگیری از بروز فعالیت تخریبکارانۀ دشمن با در نظرداشت تهدیدات بلند که موجود بود، در مطابقت با قوانین و اصول حاکم بر تظاهرات، تلاش نمودند، نیز سپاسگزاری کنم.

همچنان از همه مردم شريف و عزتمند كابل كه از حوصله‌مندی و بزرگواری كار گرفتند، شرايط را با درايت درک نمودند و در حفظ آرامش شهر عزيزمان همراهی و همكاری كردند، مراتب تشكر و تقدير خود را ابراز می‌دارم.

یکبار دیگر می‌خواهم تأکید نمایم که سال جاری، سال تحرک انکشافی کشور است، و من تمام مساعی‌ام را به خرج خواهم داد، تا از این انکشاف به گونۀ متوازن تمام شهروندان در تمام ولایات مستفید شوند.

زنده باد افغانستان

یشه سون افغانستان

تل دي وي افغانستان