04.01.2016

حمید عبیدی

پیشگامان وحدت ملی- شما برنده گان قلب ما هستید

برای من تیم ملی فوتبال افغانستان به رغم نتیجهٔ‌ ۱-۲ در برابر هندوستان ،‌ باز هم برنده است. 

حرف من روی این نیست که اگر داور میدان منصفانه داوری میکرد،‌ تیم ما برنده میشد- خوب قاعدهٔ بازی فوتبال همین است که باید تصمیم داور را ولو بیخی غیر منصفانه نیز باشد، پذیرفت .

گپ من روی این نیز نیست که بازی در هندوستان صورت گرفت- گرچه بازی کردن در زمین و سرزمین خودی یک امتیاز بزرگ است...

گپ من روی اگر و مگر های دیگر هم نیست...

گپ من روی این است که :

  • ما تنها در فوتبال و کریکت در میدان بازی میتوانیم با کشورهای همسایه سیالی کنیم. 

  • در این تیم ها بازی کنان همکار و مددگار همدیگر اند و یک جا با هم میکوشند تا برای افغانستان افتخار کمایی کنند. امتیاز را هر بازیکنی که کسب کند ، همه آن را از خود میدانند. در بازی اگر هم یکی از بازیکنان اشتباهی نیز بکند،‌ همه میدانند هیچ بازیکنی وجود ندارد که همیشه و در هر مورد و موقعیتی بهترین بازی را ارایه دهد. 

  • در زمان بازی همین تیم ها است که ما هر چانس را چانس خود میدانیم ،‌ هر امتیاز را امتیاز خود میدانیم و هر برد را برد خود میدانیم ؛ کوتاه این که در زمان بازی همین تیم های احساس تعلق مشترک ملی ما با قوت تمام تبارز می یابد. 

  • ورزش کاران ما ، پیشگامان ما در راه ملت سازی اند ... 

به حیث یک افغان من از تیم های ملی فوتبال و کریکت و یکایک بازیکنان، اعضا و مسوولان این تیم ها ابراز امتنان مینمایم و خطاب به آنان میگویم : افتخار بر شما که افتخار ما هستید- با همین یک در برابر دو هم شما برنده گان دل های هموطنان تان هستید.  استقبال گرم  و  گستردهٔ  مردم از تیم ملی فوتبال هنگام بازگشت از هندوستان  به کابل ،‌ در هوای سرد  و بارانی امروز این واقعیت را به روشنی نشان داد.