12.12.2016

 تحلیل و ترجمه از احمد فواد ارسلا

ماستری در مطالعات تحلیل استخباراتی

ماستری در مطالعات امنیت ملی /منطقوی تمرکز در جنوب و مرکز آسیا و خلیج عرب/فارس

 

درخواست شهید داود خان از امریکا برای همکاری استخباراتی  جهت مقابله با توطئه ها برضد  رژیم جمهوری

 

کیسنجر وزیر خارجه امریکا با وحید عبدالله ، صمد غوث و دیگر اراکین دولتی افغانستان و امریکا در میدان هوائی کابل در اگست 1976

این ترجمه خدمت آن علاقمندان تاریخ و سیاست افغانستان که تاریخ را از نظر واقعیت های عینی و مستند مطالعه کرده و نتایج منطقی میگیرند و به روایات هوائی  و عقده ای ارزش قایل نیستند تقدیم میشود.

یک مورخ بنام دیوید بلایت مینویسدمورخ وقایع گذشته را با استناد به ریسرچ و تحقیقی  دوباره میسازد که انگیزه های انسانی را به صورت منتقدانه  و شکمندانه مینگرد.

http://www.common-place-archives.org/vol-02/no-03/author/

دلیل این که تحقیق و مطالعه علمی و منطقی تاریخ خاطرات و روایات شخصی غیر مستند که بر منطق استوار نیست به نظر انتقادی می بینند مربوط به موضوع اعتبار شخص روایت کننده ،انگیزه های شخصی و احساسات و عقاید روایت کننده ها میباشد. این به این معنی نیست که هر روایت و خاطره غیر قابل قبول است، موضوع در این است که وقتی این ادعا های شخصی در مورد وقایع تاریخی صورت میگیرد ، یک تحقیق کننده تاریخ اسناد تولید شده در همان وقت و زمان را ( چه کسی آن اسناد را تولید کرده و برای چه مقصدی) و شرایط را در ارتباط با ان ادعا و روایت مطالعه کرده و بر اساس آن نتیجه گیری منطقی مینمایند. وحتی ارزش گذاشتن به اسناد هم بدون مطالعه تحلیلی اسناد صورت گرفته نمیتواند. در مورد اسناد اولیه در ذیل خلاصه یک راهنمای تحقیق پوهنتون کنتوکی تقدیم میگردد که چه سوالاتی باید در مورد اسناد تاریخی باید پرسیده شود:

1.       در مورد نویسنده و مخاطبان( چه کسی این سند را نوشته است، چرا نوشته است و برای چه کسانی نوشته است)

2.       در مود منطق این سند ( نویسنده چی را استدلال میکند؟)

3.       این سند در ارتباط به وقت و زمانش و دیدگاه همان وقت و ارتباط آن به تحلیل امروزی دیده شود.

4.       سنجش سند از نظر منطقی ( آیا این سند دیر اسناد و شواهد را رد میکند یا تقویت میکندوغیره)

5.       مقایسه این سند با دیگر اسناد مرتبط

http://www.uky.edu/~dolph/HIS316/handouts/sources.html

 

بر اساس توضیحات فوق، سند صحبت شهید داود خان با وزیر خارجه امریکا در سال 1976 را میتوان یک سند معتبر دست اول در نظر گرفت:

1.       این سند برای نشر در اخبار نوشته نشده بود بلکه یک نقل رسمی از مذاکرات برای وزارت خارجه امریکا بوده است که 30 سال بعد از نوشته شدن در اختیار محققان قرار گرفته است.

2.       نقل کننده صرفاً گفتار شرکت کننده ها را بر روی کاغذ آورده است و هیچ کدام نفعت شخصی برای تغیر و انعکاس غیر واقعی نداشته است.

یک تعداد از موضوعات که در این سند قابل توجه میباشند قرار ذیل است:

1.       شهید داود خان با دولت خود در سال 1976 شدیداً پریشان سبوتاژ و خرابکاری عناصر و گروپ های راست و چپ بوده است و در این ارتباط دست به اقدامات زده است ، به شمول کوشش در حل مشکل دست راستی ها از طریق مذاکرات با ایران و پاکستان و گرمی روابط با امریکا.

2.       شهید داود خان که مشکل دست راستی ها را از طریق سپانسر های پاکستانی و ایرانی آن ها حل میکرد در مورد دست چپی ها مستقیما از دولت امریکا کمک استخباراتی تقاضا کرده است.

3.       این تقاضای شهید داود خان در اول از طریق شهید نعیم خان رسماً در امریکا به دولت امریکا داده شده است و در این سند دیده میشود که خودش با کیسنجر تا جزئیات این که چگونه این کمک صورت بگیرد را موافقه و تکمیل میکند.

4.       این که واقعاً و تا چه حد این موافقه عملی شده است به خدای عالم معلوم است و ما میکوشیم یک زمانی اسنادی در مورد آن بدست بیاوریم.

5.       لیاقت شهید داود خان در پیشبرد سیاستمدارانه یک مذاکره به سطح عالی و پابندی وی بر پرنسیپ ها در این مذاکرات به بسیار صراحت نشان داده شده است.

6.       حوصله شهید داود خانه در مقابل طرز مذاکره کیسنجر نشان میدهد که روایت محترم جمیلی از مذاکرات شهید داود خان با برژنف که چند ما بعد از این صورت گرفته بود به واقعیت نزدیکتر است، در مقایسه به درامه سازی به مقصد کتاب فروشی مرحوم  صمد غوث که در ارتباط با  جو سیاسی زمان نوشته شده بود.

 

 

 

سند یاداشت محاوره ، کابل، 8 آگست 1976 ساعت 12:35 تا 2:35 بعد از چاشت

مشمولین در جریان این صحبت

       محمد داود رئیس دولت و صدراعظم افغانستان

       وحید عبدالله معین وزارت امور خارجه

       عبدالصمد غوث ، مدیر عمومی سیاسی ، وزارت امور خارجه ( ترجمان)

       داکتر هنری ای کیسنجر وزیر خارجه اضلاع متحده امریکا

       آلفرید ال اترتون معین امور افغانستان ، شرق نزدیک و جنوب آسیا در وزارت خارجه اضلاع متحده امریکا

       پیتر دبلیو رادمن ، عضو شوای امنیت ملی امریکا

قصر سفید اضلاع متحده امریکا

واشنگتن

یادداشت محاوره

تاریخ و وقت: 8 آگست 1976 ساعت 12:35 تا 2:35 بعد از چاشت

موقعیت: ارگ ریاست جمهوری ، کابل افغانستان

توزیع نقل به : احیرین

در شروع صحبت عکاسان اجازه دخول یافته عکاسی کردند و خارج شدند

داود: من بسیار خوشحالم که شما را یکبار دیگر میبینم و این فرصتی را که با شما  یک اندازه صحبت نمایم را خیرمقدم میگویم.

کیسنجر: من بی اندازه سپاسگزار هستم جناب رئیس جمهور، و آن صحبت آخری با شما را با خوشنودی بیاددارم. و ما بسیار خوشحال شدیم که از شاغلی نعیم در اشنگتن مهمانداری کردیم.

داود: تشکر میکنم جناب، و میخواهم از پذیرائی گرمی که از شاغلی نعیم در واشنگتن توسط شما و تمام مردم امریکا صورت گرفت تشکرات خود را ابراز کنم.

کیسنجر: برای ما رابطه با افغانستان و استقلال و تمامیت ارضی شما بسیار مهم است.

داود: تشکر جناب. با دانستن این موضوع که سفر شما بسیار کوتا ه است من صحبت را به موضوعات اهم محدود میسازم. من صرف یک یاد آوری در مورد اوضاع میکنم. من مطمئن هستم که جناب محمد نعیم در ملاقاتی که با شما در واشنگتن داشت این فرصت را داشت  که روابط ما را با ممالک منطقه و پالیسی ها داخلی و خارجی ما را به شما تشریح بکند. در جریان سفر قبلی شما برای من این فرصت مساعد شد که هدف انفلاب را در افغانستان به شما تشریح نمایم، که چرا انقلا ب صورت گرفت. همچنان برای من این فرصت مناسب شد که به شما پالیسی عدم انسلاک ما را و روابط ما را در منطقه برای شما تشریح نمایم. بنا بر آن ضرورت به تشریح مفصل نیست. بعد از ملاقات قبلی ما کدام تغیر بزرگی صورت نه گرفته است ، اما تحولات مهمی در سطح منطقه صورت گرفته است که من مختصراً برای شما توضیح مینمایم. یکی از این تحولات تغیراتی است که در روابط ما با پاکستان و روابط بین پاکستان و هندوستان  صورت گرفته است . در ارتباط با روابط ما ، جناب شما شاید به یاد داشته باشید حوادث طبیعی سیل و زلزله بر افغانستان واقع شد. از اثر این مصیبت های طبیعی وارده بر افغانستان ، پاکستان عکس العمل بشردوستانه نشان داد و برای افغانستان کمک عرضه کرد. این کمک بشر دوستانه پاکستان در آن موقع یک عمل طبیعی و یک حرکت بشر دوستانه بود، اما وقایع بعد از آن برای ما بسیار مهم بود و یک حرکت قابل توجه و اساسی از طرف پاکستانی ها بود. پاکستان تمام تبلیغات دشمنانه و حرکات خصمان بر ضد ما را متوقف ساخت. ما این حرکت پاکستان را منحیث یک حرکت با حسن نیت تعبیر کردیم و بر اساس آن ما آمادگی خود را برای یک فرصت مناسب برای به پیش رفتن مناسبات اعلان کردیم و ما صدراعظم پاکستان بوتو را دعوت کردیم که از افغانستان دیدن نماید و او هم با مهربانی این دعوت را پذیرفت. من به شما که یک دوست افغانستان و دوست پاکستان هستید گفته میتوانم که ملاقات ما در یک فضای بسیار دوستانه صورت گرفت. ما نظریات یک دیگر را حاصل کردیم و سردی روابط ما بطرف گرمی در حرکت شد. ما معتقید هستیم که اگر این مذاکرات و تماس ها ادامه یابد ، ما خواهیم توانست که اختلافات سیاسی در بین ما در مورد پشتونستان و روابط ما بهتر خواهد شد.

 کیسنجر: مشکل را چگونه حل خواهید کرد؟

داود: ما این مشکل را آبرومندانه و با  واقعبینی حل میکنیم. ما امید داریم که پاکستانی ها موافقت کنند که همان حقوقی را به مردم پشتون  و بلوچ اعطا کنند که به دیگر مردم پاکستانی داده شده است، حقوقی که در قانون اساسی  پاکستان به همه اعطا شده است.  البته این مربوط به قبولی این راه حل توسط مردم بلوچ و پشتون خواهد بود. ما امیدواری زیادی داریم که اگر دولت پاکستان یک رویه دوستانه را در مقابل آنها اتخاذ کند ، این موضوع به یک ترتیب مورد قناعت مردم پشتون و بلوچ حل خواهد شد. این پیش از وقت است که من در مورد نتایج مذاکرات و تماس های ما پیشگوئی نمایم ، مگر من امیدوار هستم که اگر این فضا ادامه پیدا کند ما خواهیم توانست که این موضوع را به شکل ابرومندانه حل کنیم. 

کیسنجر: من اطلاع دارم که جناب شما رئیس جمهور بعد از سهمگیری در کنفرانس ممالک غیر منسلک به پاکستان سفر خواهید کرد.

داود: بلی ما یک چنین تصمیمی گرفته ایم. در راه بازگشت از کنفرانس کولمبو من  برای سه یا احتمالا چهار روز در پاکستان توقف خواهم کرد. ما صحبت های را که در کابل آغاز کرده بودیم ادامه خواهیم داد و خواهیم دید که در پاکستان این صحبت ها به کجا ختم خواهند شد. ما به پاکستانی ها تذکر داده ایم نه به قسم یک شرط بلکه مثل یک پیشنهاد دوستانه ، و ما این را به شما هم میگوئیم منحیث یک دوست پاکستان که اگر یک اشاره دوستانه توسط دولت پاکستان به جانب مردم پشتون و بلوچ صورت بگیرد ، این حرکت فضای بسیار خوبتری را بوجود خواهد آورد. 

کیسنجر: این " اشاره دوستانه" چه بوده میتواند؟

داود: من میخواهم برای شما توضیح کنم منحیث یک مقدمه که برای من رفتن به پاکستان یک کار مشکلی است. بخاطری که در حال حاظر اعضای حزب عوامی نشنل لیگ در پاکستان محبوس هستند و دولت آنها افغانستان را متهم ساخته است که با همکاری این اشخاص توطئه ای در هم شکسته شدن پاکستان را ریخته ایم. و بدین ترتیب افغانستان در این مورد متهم قرار داده شده است.  بناءً این برای من مشکل است که به آنجا بروم در حالتی که اعضای عوامی نشنل لیگ که در نظر ما مبارزان را آزادی هستند در حبس قرار داشته باشند.

وحید عبدالله: آن ها برای حقوق خود مبارزه میکنند.

کیسنجر: اما شما شاید این توقع را نداشته باشید که در جریان این سفر شما یک راه حلی خواهید یافت؟

داود: طوری که شما میدانید این مشکل بین ما و پاکستان شدیداً مغلق  و پیچیده است و من فکر نمیکنم در یک یا دو ملاقات حل شود. البته اگر در یک یا دو ملاقات حل شود باعث خوشنودی زیاد ما خواهد شد. این مربوط به برداشت هر دو طرف خواهد بود. در هر صورت ما به آنجا خواهیم رفت و ما امیدوار هستیم که اگر هم مشکل حل نشود ، حد اقل قدمی مثبت به پیش  برداشته ایم.

کیسنجر: ما بهتر شدن روابط بین پاکستان و افغانستان را خیر مقدم میگوئیم و آرزومند هستیم که شما یک راه حل قناعت بخش بدست آورید بخاطری که تشنج به امنیت هر دو طرف صدمه میزند.

داود: من از جناب شما تشکر میکنم. من این تذکرات شما را در مورد امنیت هردو مملکت را تائید و حمایت میکنم.

موضوع دیگری که من میخواهم در مورد آن صحبت کنم روابط بین افغانستان و مملکت شما است. ما میدانیم که اضلاع متحده امریکا یک قدرت بزرگ است و توانائی بین المللی در استخبارات و معلومات دارد، و در ارتباط با آن جنبه روابط ذات البینی ، ما خوشنود خواهیم بود اگر شما ما را از آن تحولات در منطقه با خبر بسازید که تأثیرات منفی در امنیت ممالک منطقه خواهد اشت.

کیسنجر: شما این درخواست را صرفاً در این ملاقات دارید یا میخواهید که این همکاری به صورت منظم و دوامدار باشد؟

 داود: نه ما از شما خواهشمندیم که اگر امکان داشته باشد ، بر اساس روابط دوستانه با ما هر وقتی که یک چنین معلوماتی در اختیار شما قرار گرفت و برای شما مناسب است ما را از آن معلومات مطلع بسازید.

 کیسنجر: جناب نعیم این درخواست شما را در واشنگتن مطرح کرد و ما اساساً برای همکاری در این مورد آماده هستیم. ما علاقه داریم که اگر جناب رئیس جمهور یک اندازه زیاده تر  و دقیقاً آنچیزی را که به آن علاقه دارند توضیح فرمایند.

داود: همانطوری که جناب عالی مطلع هستند افغانستان یک موقعیت جغرافیائی خاص دارد و در طول تاریخ به دلیل همین موقعیت جغرافیائی خاص با مشکلات مختلف دست و پنجه نرم کرده است.

کیسنجر: تا آنجائیکه من از تاریخ افغانستان اطلاع دارم این شما بوده اید که هرکسی که به اینجا آمده است با مشکلات زیادی مواجه ساخته اید. همه حاظرین میخندند  [

داود: در حقیقت آنها برای ما مشکلات خلق کردند! دیگران به خانه ای ما آمدند نه اینکه ما به خانه ای آن ها رفته باشیم.

کیسنجر: مگر شما آنها را نگذاشتید که راحت باشند! همه حاظرین میخندند  [

داود: من میخواهم اضافه کنم که در منطقه ای ما انواع مختلف منافع و ایدیالوژی ها با یکدیگر در اختلاف هستند ،  و زمانی که این منافع و ایدیالوژی ها مختلف با یکدیگر در تماس میشوند همیشه مشکلات بوجود می آید. بناءً من فکر میکنم توانائی های که شما در اختیار دارید به مراتب بزرگتر و کاملتر از وسائل و توانائی های که ممالک کوچک در اختیار دارند.

کیسنجر: از آنجائی که این بهتر است که در مورد این  موضوع  در موقعی بحث کنیم که من خودم اینجا هستم ، به عوض این که از طریق تیلگرام وغیره ، شما از همه زیاده تر در مورد کدام خطر مشخص پریشان هستید- تهاجم و حمله به خاک شما؟

داود: من فکر نمیکنم تجاوز از خارج کدام چیزی باشد که به وقوع بپیوندد . ما ترسی در آن مورد نداریم ، مگر در مورد چیزی که پریشان هستیم خرابکاری از داخل میباشد. ما با همسایگان خود روابط خوب داریم و در این موقع کدام ترس از تجاوز همسایه ها را نداریم. اما در پالیسی های خود ، داخلی و خارجی، ما خطی را تعقیب میکنیم که صفت ممیزه طرز زنده گی ماست و برای ما با ارزش است. آین یک خط افغانی است بر اساس روحیهرمردم ما و  رسم و رسوم ما. بنا برآن یک چنین طرز فکر و روش   یعنی یک طرز فکر روش مستقل و خط مستقل شاید متناسب به علاقه چپی ها و راستی ها نباشد. بنا بر آن ما در شرایطی قرار داریم که در معرض هرنوع تأثیرات قرار بگیریم ، و در ظرف دهسال کذشته شرایط به طوری بود که مملکت ما در مقابل هر نوع تأثیرات و هر نوع ایدیالوژی باز بوده است. بر این اساس ما بسیار خوشنود خواهیم بود و سپاسگزار خواهیم بود اگر دوستان امریکائی ما با ظرفیت ها ی بین المللی که دارند ، اگر خطری را برای مملکت ما احساس کردند ویا دیدند لطفاً به زودترین فرصت ممکن به ما اطلاع بدهند.

کیسنجر: ما اساساً برای همکاری در این مورد آماده هستیم، و اگر من تذکرات جناب رئیس جمهور را درست فهمیده باشم هردو خطرات امنیتی داخلی و خارجی را در بر میگیرد.

داود: بلی هردو خارجی و داخلی.

کیسنجر: و به چی کسی ما این معلومات را تحویل بدهیم؟

داود: البته ما توقع نداریم که این معلومات به شکل یک نوت و یا یک مکتوب به ما داده شود ، مگر به یک شخصی داده شود که ما انتخاب کرده به شما معرفی خواهیم کرد و یک شخصی که شما مؤظف خواهید ساخت.

کیسنجر: ما هم این ترتیب را می خواهیم . بخاطری که هر چیزی که در واشنگتن بر روی کاغذ باشد بلاخره بر روی صفحات اخبار واشنگتن پوست می انجامد. همه حاظرین میخندند  [

شما یک شخص را مؤظف کنید وی را با سفیر ما راجع کنید. در این وقت سفیر امریکا ایلیوت با وزیر خارجه کیسنجر مفاهمه میکند  [در سفارت ما بغیر از سفیر صرف یک شخص دیگر از این موضوع مطلع خواهد بود و شما به هیچ شخص دیگر بغیر از این شخصی که سفیر مؤظف میسازد مراجعه نکنید.

داود: درست است تشکر.

کیسنجر: شما در این مورد به سفیر احوال خواهید داد.

داود: بلی جناب.

کیسنجر: بر این اساس ما هر اطلاعی که در مورد حرکات احتمالی در سرحدات شما بدست بیاوریم و هر معلوماتی را که در مورد خطرات امنیتی داخلی شما بدست بیاوریم به شما انتقال خواهیم داد.

داود: درست است جناب. من همین طور فکر میکنم.

در ارتباط به سیاست خارجی ما که البته شما در آن مورد معلومات دارید ، من میخواهم بگویم که ما به شدت به پالیسی عدم انسلاک پابند هستیم . و این کمک دوستانه را بر اساس همان پالیسی عدم انسلاک کرده ایم و امید داریم که شما اهمیت این پالیسی برای ما را در نظر بگیرید.

کیسنجر: ما هیچ منفعتی در مختل کردن این پالیسی نداریم.

. داود: در مورد کمک های که ما ازامریکا انتظار داریم من میخواهم یاد آوری کنم، همانطوری که نماینده ای ما محمد نعیم   [ یاد آوری کرده بود ، تا زمانی توسط مردم افغانستان منحیث کمک های مؤثر محسوب شده نمیتواند تا اندازه و اهمیت آن مشهود نگردد. بعضی از آن ها پروژه های است که قبلا توسط اضلاع متحده امریکا آغاز گردیده بود که ما میخواهیم این پروژه های صلح به اتمام برسند.

کیسنجر: مگر شما آنها را نگذاشتید که راحت باشند! ] خنده[

داود: من میخواهم اضافه کنم که در منطقه ای ما انواع مختلف منافع و ایدیالوژی ها با یکدیگر در اختلاف هستند ،  و زمانی که این منافع و ایدیالوژی ها مختلف با یکدیگر در تماس میشوند همیشه مشکلات بوجود می آید. بناءً من فکر میکنم توانائی های که شما در اختیار دارید به مراتب بزرگتر و کاملتر از وسائل و توانائی های که ممالک کوچک در اختیار دارند.

کیسنجر: از آنجائی که این بهتر است که در مورد این  موضوع  در موقعی بحث کنیم که من خودم اینجا هستم ، به عوض این که از طریق تیلگرام وغیره ، شما از همه زیاده تر در مورد کدام خطر مشخص پریشان هستید- تهاجم و حمله به خاک شما؟

داود: من فکر نمیکنم تجاوز از خارج کدام چیزی باشد که به وقوع بپیوندد . ما ترسی در آن مورد نداریم ، مگر در مورد چیزی که پریشان هستیم خرابکاری از داخل میباشد. ما با همسایگان خود روابط خوب داریم و در ایمن موقع کدام ترس از تجاوز همسایه ها را نداریم. اما در پالیسی های خود ، داخلی و خارجی، ما خطی را تعقیب میکنیم که صفت ممیزه طرز زنده گی ماست و برای ما با ارزش است. آین یک خط افغانی است بر اساس مردم ما و  رسم و رسوم ما. بنا برآن یک چنین طرز فکر و روش   یعنی یک طرز فکر روش مستقل و خط مستقل شاید متناسب به علاقه چپی ها و راستی ها نباشد. بنا بر آن ما در شرایطی قرار داریم که در معرض هرنوع تأثیرات قرار بگیریم ، و در ظرف دهسال کذشته شرایط به طوری بود که مملکت ما در مقابل هر نوع تأثیرات و هر نوع ایدیالوژی باز بوده است. بر این اساس ما بسیار خوشنود خواهیم بود و سپاسگزار خواهیم بود اگر دوستان امریکائی ما با ظرفیت ها ی بین المللی که دارند ، اگر خطری را برای مملکت ما احساس کردند ویا دیدند لطفاً به زودترین فرصت ممکن به ما اطلاع بدهند.

کیسنجر: ما اساساً برای همکاری در این مورد آماده هستیم، و اگر من تذکرات جناب رئیس جمهور را درست فهمیده باشم هردو خطرات امنیتی داخلی و خارجی را در بر میگیرد.

داود: بلی هردو خارجی و داخلی.

کیسنجر: و به چی کسی ما این معلومات را تحویل بدهیم؟

داود: البته ما توقع تداریم که این معلومات به شکل یک نوت و یا یک مکتوب به ما داده شود ، مگر به یک شخصی داده شود که ما انتخاب کرده به شما معرفی خواهیم کرد و یک شخصی که شما مؤظف خواهید ساخت.

کیسنجر: ما هم این ترتیب را می خواهیم . بخاطری که هر چیزی که در واشنگتن بر روی کاغذ باشد بلاخره بر روی صفحات اخبار واشنگتن پوست می انجامد. ] خنده[ شما یک شخص را مؤظف کنید شدی وی را با سفیر ما راجع کنید. در این وقت سفیر امریکا ایلیوت با وزیر خارج کیسنجر مفاهمه میکند  [در سفارت ما بغیر از سفیر صرف یک شخص دیگر از این موضوع مطلع خواهد بود و شما به هیچ شخص دیگر بغیر از این شخصی که سفیر مؤظف میسازد مراجعه نکنید.

داود: درست است تشکر.

کیسنجر: شما در این مورد به سفیر احوال خواهید داد.

داود: بلی جناب.

کیسنجر: بر این اساس ما هر اطلاعی که در مورد حرکات احتمالی در سرحدات شما بدست بیاوریم و هر معلوماتی را که در مورد خطرات امنیتی داخلی شما بدست بیاوریم به شما انتقال خواهیم داد.

داود: بدرست است جناب. من همین طور فکر میکنم.

در ارتباط به سیاست خارجی ما که البته شما در آن مورد معلومات دارید ، من میخواهم بگویم که ما به شدت به پالیسی غیرانسلاک پابند هستیم . و این کمک دوستانه را بر اساس همان پالیسی عدم انسلاک کرده ایم و امید داریم که شما اهمیت این پالیسی برای ما را در نظر بگیرید.

کیسنجر: ما هیچ منفعتی در مختل کردن این پالیسی نداریم.

. داود: در مورد کمک های که ما ازامریکا انتظار داریم من میخواهم یاد آوری کنم، همانطوری که نماینده ای ما محمد نعیم   [ یاد آوری کرده بود ، تا زمانی توسط مردم افغانستان منحیث کمک های مؤثر محسوب شده نمیتواند تا اندازه و اهمیت آن مشهود نگردد. بعضی از آن ها پروژه های است که قبلا توسط اضلاع متحده امریکا آغاز گردیده بود که ما میخواهیم این پروژه های صلح به اتمام برسند.

کیسنجر: به صورت مشخص جناب عالی چه در نظر دارند؟

داود: وزیر پلان ما امروز جزئیات با شما صحبت خواهند کرد که ما در مورد کمک های امریکا چه نظر داریم. مگر من می خواهم تذکر بدهم که به صورت مثال در وادی هلمند و کانال کجکی و جنریتر های برق آن. ـمام این ها توسط اضلاع متحده امریکا آغاز گردیده بود و ما میخواهیم که افتخار ختم آن هم به اضلاع متحده امریکا برسد. امتداد انرژی برق قندهار ، لشکرگاه ، گرشک و انتداد لاین بین قندهار و کابل.

در حوزه تعلیمات ما یک فاکولته انجنیری را در نظر داریم و میخواهم که آن توسعه داده شود و تعداد متخصصین زیاده تر گردد. آین هم توسط اضلاع متحده امریکا آغاز شده است و ما میخواهیم اضلاع متحده امریکا آن را تقویت نماید.

کیسنجر: منحیث یک پروفیسر سابقه من میتوانم بگویم  که هر مملکتی که تعداد پروفیسران آن زیاد شود جنجال های آن هم زیاد میشود. ] خنده[

داود: همچنان تقویت فاکولته زراعت را هم در نظر داریم. همچنان ما شدیداً ضرورت به اداره و منیجمنت داریم اگر اضلاع متحده امریکا بتواند ما را کمک کند که یک انستیتوت اداری در افغانستان ایجاد شود ما سپاسگزار خواهیم بود.

همچنان ما کمک شما را در انکشاف دهات  ضرورت داریمو اگر امکان دارد یک انستیتوت برای انکشاف هات بوجود آورده شود.

در حوزه زراعت ما به کود کیمیاوی ضرورت داریم . اگر اضلاع متحده امریک بتوانددر حدود 150000تن کود کیمیاوی برای ما بدهد ما بسیار زیاد سپاسگزار خواهیم بود.

در حوزه صحت عامه اگر برای اضلاع متحده امریکا ممکن باشد که یک شفاخانه بزرگ 450-500 بستر برای برای ما بسازد.

 همچنان ما ضرورت برای لیله دختران در پوهنتون کابل داریم .

کیسنجر: سفیر ما همین حالا گفت که مشرانو جرگه امریکا تذکر داده است که برای دختران یک اقدام کمک صورت بگیرد. شاید هم آن ها بیایند که آن را تفتیش کنند. ] خنده[ من نمیدانم که آیا جناب رئیس جمهورخبر دارند یکی از این جمهوری خواهان در یک افتضاح با دختران بدنام شده است. که این برای من پریشان کننده است ] خنده[ با تما این ها یک افتضاح جنسی هم کم مانده است ] خنده[ جناب رئیس جمهور! ما امروز بعد از چاشت موقع خواهیم داشت که مفصل در این موارد صحبت کنیم. بعضی از این در خواست هارا ما میتوانیم که انجام بدهیم. انکشاف دهات، انستیتوت اداری، بند برق بند هلمند- یک کار مشخص است که من میدانم ما انجام داده میتوانیم که عبارت از امتداد دادن برق قندهار است.

ایلیوت: سیستم توزیع برق قندهار.

داود: اینها پیشنهادات ما بود و این مربوط به شما است که ببینید چی کرده میتوانید.

کیسنجر: برداشت من این است که شما علاقه دارید به یک موجودیت مشهود امریکا در افغانستان.

داود: بلی این یک حقیقت است. ما یک موجودیت مشهود دوستانه اضلاع متحده امریکا را در افغانستان میخواهیم. با در نظرداشت موقعیت جغرافیائی ما.

کیسنجر: ما هیچ منفعتی در پیچیده ساختن اوضاع شما نداریم، منفعت ما در این است که اوضاع شما بهتر شود. ما هیچ علاقه ای در بوجود آوردن فتنه انگیزی و جنجال برای شما نیستیم.

 داود: تشکر جناب عالی. آیا ممکن است که از شما در مورد روابط شما با هندوستان بپرسم؟

کیسنجر: روابط ما با هندوستان به ترتیب دوری و دوستی است.  و این جای خوشبختی است که هندی ها طبیعتاً صلحجو هستند وگرنه همسایه ای آن ها از وارخطائی میمرد همه حاظرین میخندند [اما ما ..... اولین باری که ما به هندوستان رفتیم ، آنها گفتند کابل هم متعلق به هندوستان است ] خنده[من فکر میکنم من درست گفته باشم که میرمن گاندی آن چنان یک شخصیتی ندارد که در دیداراول بالای امریکائی ها تاثیر بگذارد. شاید در دیدار دوم هم نگذارد ] خنده[ و دفعاتی بوده است که حتی در بار سوم هم در مقابل وی عکسالعمل نشان داده شده است ] خنده[

اما هیچ دعوی مشخص ملی با هندوستان نداریم. ما فکر میکنیم که هر موقعی که آنها مشکلات داخلی داشته باشند آنها شروع به شعار دادن منفی بر ضد ما میکنند ، این برای آنها ساعت تیری تا وقتی که ما در مقابل آن عکس العمل نشان بدهیم. در هر حال ما هیچ جنجال از گذشته باقیمانده با هندوستان نداریم. اما نمیشود گفت که ما روابط نزدیک داریم. و ما متعجب نخوایم شد که هندوستان بر همسایه خود فشار وارد کند، فشار نظامی.از طرف دیگر، ما هر دو مملکت هدوستان و پاکستان را تشویق میکنیم که اختلافات شات را در یک فضای صلح آمیز حل نمایند، و من فکر میکنم در این مورد پیشرفت های صورت گرفته است.

داود: همانطوری که جناب شما اطلاع دارید در چند روز آینده ما یک کنفرانس ممالک غیر منسلک را در کولمبو داریم.

کیسنجر: بلی.

داود: درآنجا  ما شاهد آن خواهیم بود که اختلافات شدیدی در مورد اجندا و اختلافت مهم دیگری در بین ممالک عضو وجود دارد. و من نمیدانم که نتیجه چه خواهد بود.

کیسنجر: برای من روشن نیست که بر اساس کدام تعبیر کیوبا یک مملکت غیر منسلک است. در غیر ما هم شاید علاقه داشته باشیم ک حد اقل به حیث ناظر عضو ممالک غیر منسلک شویم . ] خنده[

جناب رئیس جمهور عضو بزرگترین گروپ موجود است. این ما هستیم که دیگر دوستی نداریم. ] خنده[

 ما سه مشکل داریم که مختص به اضلاع متحده امریکا میباشد.

اول پوتو ریکو. برای ما این یک موضوع داخلی غیر قابل بحث در سطح بین المللی. و ما هر نوع بحث در مورد پورتوریکو را حتی اگر در اجلاس عمومی هم مطرح شود ، منحیث یک حرکت غیردوستانه محسوب میکنیم. ما دو ریفرندوم را در پورتوریکو انجام دادیم و در نتیجه هردو ریفرندوم وضعیت فعلی پورتوریکو قبول گردید. من باید به شما عرض کنم که اگر اجلاس عمومی هرنوع رای گیری در مورد پورتوریک نماید ما دیگر در اجلاس عمومی در مورد هیچ موضوعی اشتراک نخواهیم کرد. من این را به این خاطر به شما توضیح میکنم که تین برای ما یک موضوع اصل و پرنسیپ میباشد.

موضوع دوم کوریا است. ما از ممالک دوست تقاضا نداریم که برای نظریات ما رای بدهند ، ما فکر میکنیم بهترین راه حل ایتست که در سال جاری هیچ بحثی در این مورد صورت نگیرد. و اگر بحثی هم صورت میگیرد باید یک بحث بیطرفانه باشد.

سومین موضوع ، موضوع شرق میانه است. ما امیدوار هستیم که ملل متحد و کنفرانس ممالک غیر منسلک اوضاع را مغلق تر نسازند.

در هر حال شما با یک تعدا بزرگ از از ممالک در سری لانکا خواهید بود که رهبران آن ها اشخاص ضعیف الاراده نیستند. بناءً جلسات پر جنجالی خواهد بود.

وحید عبدالله: در همینجا ما صحبت ها را خاتمه میبخشیم.

] در ساعت 1:37بعد از چاشت شاملین مذاکرات برای صرف نان چاشت تشریف بردند به شمول نوت بردار. صحبت ها در ساعت 2:24 بعد از چاشت دوباره آغاز گردید. [

داود: روابط ما با ایران بدر گذشته بسیار خوب بود مگرامروز در سطح عالی قرار دارد.

کیسنجر: شاه ایران هم در مورد رابطه با شما بسیار به خوبی صحبت کرد.

برای مدت دوسال همه از رئیس جمهور داود میترسیدند و و امروز همه در مورد شما صحبت میکنند که چه امنسان جلالتمابی هستید، آ یا شما تغیر کرده اید؟ ] خنده[

داود: تشکر جناب. من می دانم که چرا آنها از من میترسیدند و امروز دیگر از من نمیترسند.

کیسنجر: کدام یک از این قضاوت ها در مورد شما درست است؟ ] خنده[

داود: من نمیدانم.

بعضی وقت ها سوء تفاهمات صورت میگیرد ، و اینکه این از کجا ها نشأت کرده است من آن را نمی دانم.

کیسنجر: وقتی من از اینجا بروم سفیر ما نزد شما خواهد آمد و از شما بخاطر چیز های که من گفته ام معذرت خواهد خواست. من یک دیپلمات مسلکی نیستم.

داود: تذکرات شما مهربانانه است.

کیسنجر: ما در اینجاخود را در رقابت با اتحاد شوروی نمی بینیم. ما فکر میکنیم که برای شما سیاست عدم انسلاک بهترین پالیسی است. چیزی که یک تعدادی از دوستان غیر منسلک شما نمی دانند که از نظر محاسبه فیصدی  این امکان ندارد که موضعگیری اضلاع متحده امریکا همیشه غلط باشد. بعضی اوقات این امکان هم وجود دارد که ما هم کار درستی بکنیم. و در آن موقع است که ما حمایت عدم انسلاک را ضرورت داریم. جناب رئیس جمهور ! روابط شما با هندوستان چطور است؟

داود: ما روابط خوب و دوستانه با هندوستان داریم.

کیسنجر: مثل روابطی که ما با آنها داریم  ] خنده[

داود:  روابط ما با آنها یک اندازه خوبتر است ] خنده[

من با میرمن گاندی در کولمبو ملااقات خواهم کرد ، اگر شما کدام پیغامی دارید .....

کیسنجر: بهترین تمنیات من را به او برسانید ] خنده[ آی کاش ما یک مردی در کابینه ایخود میداشتیم که قوت وی را میداشت ] خنده[ اما باید متذکر شوم که ما حالا هیچ جنجالی در مورد هیچ کدام موضوع مشخص با هندوستان نداریم .

وحید عبدالله: من مطمئن هستم که آغای چاون فردا از رئیس جمهور خواهند پرسید که کیسنجر در مورد روابط با هندوستان چه گفت ] خنده[

کیسنجر: ما پارسال با هندوستان یک ملاقات کمیسیون اقتصادی داشتیم.

داود:  زیادتر وقت شما درسفر طیاره میگذرد؟

کیسنجر: بلی من زیاد سفر میکنم. این یگانه رای است که من مامورین زیردست خود را نگهداشته میتوانم ، در غیر آن همه استعفا خواهند داد. همه فکر میکنند که بعد از این که من وظیفه ام در سال 1981به اتمام رسید خاطرات زنده گی ام را خواهم نوشت. مگر من از معلومات و دانش خود استفاده خواهم کرد که مردم را مجبور بسازم که به من پول بدهند تا مرا ازنوشتن خاطراتم متوقف بسازند.  ] خنده[ چون خاطرات من درباره بیروکراسی وزارت خارجه امریکا خواهد بود. همکاران من معتقد هستند که یگانه راهیکه من میتوانستم داخل وزارت خارجه امریکات شوم که کسی مرا به حیث وزیر مقرر نماید ، در غیر آن من هیچکدام از لیاقت های مسلکی و شخصی ضروری برای مامورین وزارت خارجه را  ندارم. و این عقیده رویه ای آن ها را در مقابل من تعیین کرده است. تمام ماشین بیروکراسی وزارت خارجه در کوشش است که از تصمیم گیری وزیر خارجه جلوگیری نمایند. ] خنده[

داود:  من بسار خوشنود هستم که شما اینجا هستید

کیسنجر: تشکر از این که به ما این احساس را دادید که از آمدن ما در اینجاخوشنود هستید . ما برای شما و مملکت شما آرزوی آینده خوب داریم.

] صحبت در همینجا خاتمه یافت[

*

نشر مطابق به متن ارسالی و بدون ویرایش